Gaat Defensie contract GrIT tekenen zonder afspraken over zittend personeel?

In de (sociale) media verschenen berichten dat Defensie op 30 december 2020 een contract gaat tekenen met een marktconsortium voor het programma Grensverleggende IT (GrIT). Met dit contract doet Defensie de grootste investering op IT-gebied in haar geschiedenis. Hoewel wij het met Defensie volstrekt eens zijn dat er (al jaren) een enorme slag gemaakt moet…

Lees meer

Defensie biedt geen uitzicht op een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Op woensdagochtend 23 december 2020 hebben defensie en de bonden in het Sector Overleg Defensie (SOD) gesproken over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het gesprek vond plaats op initiatief van de bonden nadat in de vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WGAV) op 8 december was gebleken dat de sociale partners daar geen vooruitgang konden boeken. Het SOD…

Lees meer

Sector Overleg Defensie op Woensdag 23 december!

Eerder hebben wij bekendgemaakt dat tijdens de vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden Defensie (WGAV) van 8 december jl. de inzetbrief van Defensie was toegelicht. Naar onze mening was die brief te mager qua inhoud en veel te laat verstuurd om nog tijdig een inhoudelijke discussie te kunnen voeren die zou kunnen leiden tot een arbeidsvoorwaardenakkoord…

Lees meer

Defensie en de bonden botsen over arbeidsvoorwaarden

Dinsdagmiddag, 8 december 2020, hebben defensie en de bonden over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesproken. Dit werd een teleurstellende ervaring. De kloof tussen geboden en gevraagde ruimte is immens groot. Het Sectoroverleg Defensie (SOD) moet bij elkaar komen om daar beweging in te krijgen. Wij verwachten dat dit SOD nog voor de feestdagen plaats zal vinden.…

Lees meer

Defensie is met inzetbrief arbeidsvoorwaarden gekomen

Afgelopen vrijdag is Defensie eindelijk met de arbeidsvoorwaarden-inzetbrief gekomen. Niet alleen qua moment maar ook qua inhoud toch wel een tegenvaller. Nadat wij op 29 oktober met een inzetbrief arbeidsvoorwaarden kwamen deden de collega-bonden dat op 13 november jl. Vervolgens heeft defensie de tijd genomen tot zo ongeveer de verjaardag van Sinterklaas, maar dat was…

Lees meer

Grensverleggende IT bij Defensie

Er is al jaren discussie aangaande de status van de IT binnen Defensie, en dat daar serieuze stappen gezet moeten worden is overduidelijk. Nadat er al jarenlang gediscussieerd was over hetgeen nu wel of niet nodig was en wat daarvan nu exact de risico’s en kosten waren is Defensie nu op een moment gekomen dat…

Lees meer

Mexicaanse Hond december 2020

Sinds de sluipmoordenaar met de fraai klinkende naam ‘corona’, ook wel COVID-19, vanuit het Oosten definitief bij ons is ingetrokken, is, onder veel meer, ‘normaal’ fysiek vergaderen er niet meer bij. ‘Videoconferencing’ is de afgelopen maanden een ‘huishoud’ begrip geworden en voor velen intussen gesneden koek. Maar kennelijk niet op ‘ons’ ministerie van Defensie, wat…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal december 2020

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf wordt de begroting van Defensie voor 2021 behandeld in de Tweede Kamer. Bij de begrotingsbehandeling komen veel zaken aan de orde. Maar vrolijk worden we daar niet van. Het gaat van de naamgeving van nieuwe schepen (en boten) bij de marine naar de aanstellingsleeftijd van militairen en…

Lees meer