Hoger beroep ABP van de baan

Op 21 december 2018 heeft de kortgedingrechter in Amsterdam uitspraak gedaan in de rechtszaak die de bonden tegen het ABP hadden aangespannen. Tegen het vonnis heeft het ABP hoger beroep aangetekend. Die zaak zal niet worden voortgezet. Tussen de Centrales van Overheidspersoneel en de Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie) is op 30 juli 2019…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal september 2019

Op vele manieren bereiken mij signalen van leden waarin ongenoegen wordt geuit over het gegeven dat er nog steeds geen arbeidsvoorwaarden- onderhandelaars-resultaat ligt. Begrijpelijke reacties, het duurt immers veel te lang en er wordt maar mondjesmaat informatie naar buiten gebracht. Ook in dit nummer van het ACOM Journaal zult u daar weinig over lezen. We…

Lees meer

Stoorzender september 2019

’t Is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel temperaturen tot 40 graden zijn toch wel veel, te veel, van het goede. Maar het geeft wel weer, wat er op arbeidsvoorwaardelijk gebied allemaal kan gebeuren. Ondanks het feit dat op 30 juli de vertegenwoordigers van de centrales, na stemming onder de leden, hun handtekening konden zetten…

Lees meer

Stoorzender september 2019

’t Is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel temperaturen tot 40 graden zijn toch wel veel, te veel, van het goede. Maar het geeft wel weer, wat er op arbeidsvoorwaardelijk gebied allemaal kan gebeuren. Ondanks het feit dat op 30 juli de vertegenwoordigers van de centrales, na stemming onder de leden, hun handtekening konden zetten…

Lees meer

Uitbetaling salarissen Defensie

De laatste tijd worden wij veelvuldig door leden benaderd met de vraag wanneer de loonsverhogingen, ophoging eindejaaruitkering, correcties van de toelagen en eenmalige uitkeringen uitbetaald gaan worden. Defensie heeft ons laten weten dat de aanpassing van het salarissysteem zorgvuldig moet gebeuren en dat dit tijd in beslag neemt. Defensie heeft aangegeven er naar te streven…

Lees meer