Inzetbrief arbeidsvoorwaarden ACOM (CCOOP) aangeboden aan het SOD

Last Updated on 29 oktober 2020, 17:35 by Hedenmiddag heeft de CCOOP, de centrale waar binnen Defensie de ACOM en het CNV zijn aangesloten, een inzetbrief aan het Sector Overleg Defensie aangeboden. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord (hierna CAO) loopt 1 januari 2021 af en voor we het weten is het zover. Daarnaast hebben we moeten constateren…

Lees meer

Akkoord over Interimregeling ARBO-middelen bij thuiswerken wegens COVID-19

Last Updated on 29 oktober 2020, 16:53 by Recentelijk hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de vergoeding van ARBO-middelen voor medewerkers van Defensie die wegens COVID-19 (minimaal 2 uur per dag) thuiswerken. Er zullen ongetwijfeld vele vragen zijn bij werknemers over met name de zaken die niet in de nota genoemd worden en…

Lees meer

Jaarlijkse herdenking overleden Defensiepersoneel afgelast wegens corona

Last Updated on 16 oktober 2020, 14:20 by De Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel gaat dit jaar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door. Dit schrijven de organisatoren, het bestuur van het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, in een brief aan de nabestaanden. De herdenkingsplechtigheid wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen of op de…

Lees meer

Nieuwe aanpak en herstart Sectoroverleg Defensie moet leiden tot sneller resultaat

Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten. Het Sectoroverleg Defensie wordt zo op een andere manier vorm gegeven. Deze werkwijze geldt zowel voor het Sector Overleg Defensie, als voor het overleg tussen…

Lees meer

Defensievisie 2035. Vechten voor een veilige toekomst

Last Updated on 15 oktober 2020, 14:36 by Structureel 17 miljard extra nodig voor “hoogtechnologische, informatiegestuurde krijgsmacht” In krap 15 jaar, in 2035, moet de Nederlandse krijgsmacht een “hoogtechnologische”, door informatiegestuurde, adaptieve, wendbare organisatie zijn die in staat is snel te schakelen. Kortom, informatie wordt meer dan ooit “het wapen” van Defensie. Dit is de…

Lees meer

Stem massaal op ‘Project BOOST’ van Defensie voor de ESF Award 2020

Last Updated on 12 oktober 2020, 08:59 by Project BOOST van Defensie is door een vakjury gekozen om mee te dingen naar de ‘Award 2020’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF). ‘BOOST’ werkt aan het verder opvoeren van de betrokkenheid, motivatie en actiebereidheid van de Defensiemedewerkers. Om de ESF Award 2020 binnen te halen is…

Lees meer

Oktober

Last Updated on 9 oktober 2020, 15:10 by

Lees meer

Oktober 2020

Last Updated on 9 oktober 2020, 12:38 by Ooit geloofde ik er nog in…Ten eerste was daar de Sint en Zwarte Piet… Maar ja; tijden schijnen tegenwoordig te veranderen en wat jaaaaaren goed was, blijkt anno 2020 niet meer te gelden. Dus: geen Zwarte Piet meer bij Defensie… Roetveegpieten zouden het nieuwe normaal moeten worden……

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal oktober 2020

Last Updated on 9 oktober 2020, 12:37 by Op het moment dat ik dit schrijf wordt Nederland opnieuw aangevallen door een (her)gegroepeerde onzichtbare vijand: COVID-19. COVID-19 heeft invloed op eenieder hoewel de mate van impact uiteraard voor iedereen anders is. Sommigen klagen al dat 1,5 meter afstand houden teveel is of dat het (op sommige…

Lees meer

Salariëring van enkele adjudanten op het niveau van Majoor, hoe zit dat?

Last Updated on 1 oktober 2020, 12:55 by Het “begrip stafadjudanten” staat al sedert de invoering ervan ter discussie en over nut, noodzaak en de personele aspecten zijn uiteindelijk nooit afspraken gemaakt. Het onderwerp is, nadat het regelmatig op de agenda van diverse werkgroep vergaderingen en op de actiepuntenlijst van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid heeft…

Lees meer