Hedenmiddag heeft de CCOOP, de centrale waar binnen Defensie de ACOM en het CNV zijn aangesloten, een inzetbrief aan het Sector Overleg Defensie aangeboden. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord (hierna CAO) loopt 1 januari 2021 af en voor we het weten is het zover. Daarnaast hebben we moeten constateren dat een aantal concrete toezeggingen niet zijn waargemaakt…

Lees meer

Recentelijk hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de vergoeding van ARBO-middelen voor medewerkers van Defensie die wegens COVID-19 (minimaal 2 uur per dag) thuiswerken. Er zullen ongetwijfeld vele vragen zijn bij werknemers over met name de zaken die niet in de nota genoemd worden en wellicht kan daar nog naar gekeken worden bij…

Lees meer

De Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel gaat dit jaar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door. Dit schrijven de organisatoren, het bestuur van het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, in een brief aan de nabestaanden. De herdenkingsplechtigheid wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen of op de eerste zaterdag na Allerzielen. Dit jaar zou de…

Lees meer

Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten. Het Sectoroverleg Defensie wordt zo op een andere manier vorm gegeven. Deze werkwijze geldt zowel voor het Sector Overleg Defensie, als voor het overleg tussen…

Lees meer

Structureel 17 miljard extra nodig voor “hoogtechnologische, informatiegestuurde krijgsmacht” In krap 15 jaar, in 2035, moet de Nederlandse krijgsmacht een “hoogtechnologische”, door informatiegestuurde, adaptieve, wendbare organisatie zijn die in staat is snel te schakelen. Kortom, informatie wordt meer dan ooit “het wapen” van Defensie. Dit is de kern van de boodschap die het ministerie van…

Lees meer

Project BOOST van Defensie is door een vakjury gekozen om mee te dingen naar de ‘Award 2020’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF). ‘BOOST’ werkt aan het verder opvoeren van de betrokkenheid, motivatie en actiebereidheid van de Defensiemedewerkers. Om de ESF Award 2020 binnen te halen is het zaak dat jullie als ACOM-lid massaal stemmen…

Lees meer

Ooit geloofde ik er nog in…Ten eerste was daar de Sint en Zwarte Piet… Maar ja; tijden schijnen tegenwoordig te veranderen en wat jaaaaaren goed was, blijkt anno 2020 niet meer te gelden. Dus: geen Zwarte Piet meer bij Defensie… Roetveegpieten zouden het nieuwe normaal moeten worden… En dus… Omdat er geen belangrijker veiligheidszaken meer…

Lees meer

Op het moment dat ik dit schrijf wordt Nederland opnieuw aangevallen door een (her)gegroepeerde onzichtbare vijand: COVID-19. COVID-19 heeft invloed op eenieder hoewel de mate van impact uiteraard voor iedereen anders is. Sommigen klagen al dat 1,5 meter afstand houden teveel is of dat het (op sommige plaatsen) verplicht moeten dragen van een mondkapje een…

Lees meer

Het “begrip stafadjudanten” staat al sedert de invoering ervan ter discussie en over nut, noodzaak en de personele aspecten zijn uiteindelijk nooit afspraken gemaakt. Het onderwerp is, nadat het regelmatig op de agenda van diverse werkgroep vergaderingen en op de actiepuntenlijst van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid heeft gestaan, op 15 december 2015 overgeheveld naar de…

Lees meer