Reactie werkgever op ultimatum
Veel waardering maar geen cent erbij!

Op 24 maart ontvingen de defensievakbonden de reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum van 12 maart jl. naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen.In die ultimatum brief verzochten wij de werkgever nogmaals om minimaal 2,5 % arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te…

Lees meer

Defensie biedt géén extra cao ruimte! Vakbonden beraden zich op acties

De gezamenlijke vakbonden in de sector Defensie zijn uitermate teleurgesteld in de reactie van de top van Defensie op ons cao-ultimatum. Wij gaan ons vandaag beraden op de ontstane situatie en vervolgstappen. We sluiten daarbij acties noch het volledig opschorten van het overleg niet uit. Klik hier voor de ultimatumbrief van de gezamenlijke vakbonden in…

Lees meer

Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ).

Ondanks dat het formele overleg is opgeschort hebben de bonden en Defensie, naar aanleiding van de situatie dat militairen voorafgaand aan een inzet, vaarperiode, oefening of andere situatie verplicht in quarantaine worden geplaatst, afspraken gemaakt over een Tijdelijke Regeling Vergoeding Quarantaine (TRVQ). Militairen die verplicht in opdracht van het Hoofd Defensieonderdeel in quarantaine moeten in…

Lees meer

Deel 3 van COVID-19, vaccinaties en militairen

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit vervolgd door een tweede artikel aangaande dit onderwerp. Dat kunt u hier terug lezen. In deze artikelen werd onder andere gewezen op de bijzondere…

Lees meer

Open brief aan de bewindslieden van Defensie

Ultimatum: Vakbondsleden zeggen massaal nee tegen cao-bod Defensie Beste minister, beste staatsecretaris, Eind december liepen de onderhandelingen stuk over een nieuwe Defensie-cao die op 1 januari 2021 moest ingaan. Het – inmiddels demissionaire – kabinet Rutte III bleek niet bereid het benodigde extra geld te verstrekken om aan onze cao-eisen te voldoen. Ook wilde de…

Lees meer

Deel 2 van COVID-19, vaccinaties en militairen

Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Daarin werd gewezen op de bijzondere positie van de militair in deze en werd onder andere verwezen naar de wet immunisatie militairen 1953 en de regeling immunisatie militairen 2002.…

Lees meer

Pensioenen en al wat ermee samenhangt

Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen. We worden collectief in het pak genaaid! Dit is de laatste column voor de verkiezingen. Een laatste paar dagen voor u om samen met een groeiende groep…

Lees meer

Mexicaanse Hond maart 2021

Transparantie, – een van de vele (ambtelijke) modewoorden van dit tijdsgewricht en veelal te betrekken uit de clichés-schappen in de taalsupermarkt. Transparantie! Ook Defensie ontkomt er niet aan maakt de departementale krant ons diets. Een speciale taskforce (toe maar, – ziet u het voor zich?) “onderzoekt welke maatregelen op korte termijn noodzakelijk en uitvoerbaar zijn.…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal maart 2021

Het is weer verkiezingstijd. Altijd een bijzondere periode met een bijzondere dynamiek. Maar dit jaar ervaar ik de periode toch anders dan in eerdere jaren. Ik ervaar op dit moment regelmatig dat er veel meer aandacht is voor Defensie enerzijds en dat anderzijds ook de vorm anders is. Voorheen was het doorgaans zo dat men…

Lees meer