Mexicaanse Hond december 2020

Last Updated on 4 december 2020, 10:59 by

Sinds de sluipmoordenaar met de fraai klinkende naam ‘corona’, ook wel COVID-19, vanuit het Oosten definitief bij ons is ingetrokken, is, onder veel meer, ‘normaal’ fysiek vergaderen er niet meer bij. ‘Videoconferencing’ is de afgelopen maanden een ‘huishoud’ begrip geworden en voor velen intussen gesneden koek. Maar kennelijk niet op ‘ons’ ministerie van Defensie, wat ik u brom!

Hoe kan het anders gebeuren dat door onversneden klunzig ‘gebruik’ van social media (door ambtenaren ten departemente) het wachtwoord dat toegang gaf tot een vertrouwelijke ministeriële EU videoconferentie, hapklaar in handen valt van een schrandere techjournalist? Foei, hoe dommig en suffig stond gij daar minister Bijleveld, – wellicht door uw ambtenaren wat al te nadrukkelijk in uw carnavalsboezeroen gezet?

Het Duitse blad Bild haalde genadeloos uit met een uppercut op de ministeriële kin: ‘Das ist Europas leichtsinnigste Ministerin’ (‘De meest roekeloze minister van Europa’) chocoladeletterde ‘de grootste krant van Duitsland en van Europa’. Inmiddels moest mevrouw Bijleveld in de Tweede Kamer spitsroeden lopen en, kruipend door het enkeldiep hoge stof, beloven zo’n blunder nooit weer te zullen begaan.

ICT en de Nederlandse overheid: niet bepaald een match made in heaven. Maar je zou toch denken dat als er een ministerie is waar ze qua de ins & outs van het internet van wanten moeten weten (zie ‘Defensievisie 2035’) het Defensie wel is. Lou loene dus. En bovendien is men kennelijk op het ministerie het journaille zeer ter wille door ruimhartig te lekken.

Nu weer de nota vanuit CLAS die afrekent met het zwalkende coronabeleid van het kabinet; en informatie over de als “illegaal” aangemerkte activiteiten van het dit voorjaar opgerichte Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de Landmacht. Men maakte gebruik van publieke bronnen bij de studie en analyse van onder meer clubjes complotdenkers en andere aluhoedjes-ontkenners van ‘waarheden als een koe’. Allemaal om in het algemeen belang te kunnen voorsorteren op eventueel nieuwe virusuitbraken en flankerende maatschappelijke onrust.

Maar het journaille, ter linkerzijde, bralde ‘moord en brand’ en de usual suspects in de Tweede Kamer schaarden zich gretig in dat dissonantenkoor. Inmiddels heeft de minister van Defensie (kordaat, daadkrachtig en doortastend als altijd niet waar?) kennelijk bevreesd voor weer een strafexpeditie vanuit de Kamer, de activiteiten van het LIMC acuut stilgelegd. Tja, wij willen wel elke avond gerust gaan slapen in de wetenschap dat over onze veiligheid en vrijheid wordt gewaakt. Maar het mag niets kosten en we willen zeker niet weten hoe die ‘verworvenheden’ die we for granted nemen elke dag weer ‘bevochten’ worden door mannen en vrouwen die hun leven voor ons op het spel zetten.

De fictieve kolonel Nathan R. Jessup (uit de film A Few Good Men) zou (geparafraseerd) zeggen: ‘Als de manier waarop ik je vrijheden en veiligheid bescherm je niet zint dan stel ik voor dat je een wapen oppakt en dat zelf gaat doen, in plaats van hier mooie moreel verheven maar gratuite praatjes op te hangen!’

Wij wensen u gezegend, coronaveilig ‘meer-zaam’ Kerstfeest en vredig, veilig, coronavrij, Nieuwjaar.