KMar schrapt eenzijdige maatregel rond dienstreizen na druk bonden

Last Updated on 24 februari 2022, 18:02 by Jan Kropf In een eerder artikel op onze website informeerden we jullie over de eenzijdige wijziging van de regels rond dienstreizen bij de Koninklijke Marechaussee. Sindsdien zijn wij hiertegen in het geweer gekomen. Dit leidde tot veel hulpvragen en verzoeken van leden om bezwaar te maken tegen…

Lees meer

Wat voor werkgever wil Defensie zijn?

Last Updated on 18 februari 2022, 11:26 by Jan Kropf In het Sector Overleg Defensie op 2 december 2021 werd duidelijk dat het overgrote deel van het personeel van Defensie het “maximaal haalbare resultaat binnen de arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie” afwees. Er was dus geen arbeidsvoorwaardenakkoord vanaf 1 januari 2021. Dat is wat het is. In…

Lees meer

Belangrijk nieuws voor (gewezen) KOO-cadetten

Last Updated on 14 februari 2022, 11:33 by Jan Kropf Recentelijk is er een uitspraak geweest van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) inzake Cadetten die de Korte Officiers Opleiding (KOO) hebben gevolgd. Op basis van deze uitspraak is vastgesteld dat deze cadetten na de afronding van deze KOO maar vóór de start van de…

Lees meer

Defensie heeft foute beslissing inzake vaccinatie hersteld

Last Updated on 13 februari 2022, 14:29 by Jan Kropf Na onze eerdere melding van de in het vorige artikel genoemde bekendmaking (Bekendmaking CZMCARIB 005/2022) bij de Hoofddirecteur Personeel Defensie (HDP) is er veelvuldig contact geweest tussen o.a. CZSK (de Marine), DOPS (directie Operaties), HDP en de bonden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de betreffende…

Lees meer

Defensie vliegt extreem uit de bocht inzake vaccinatie

Last Updated on 17 maart 2022, 07:48 by In de loop van de week kregen wij steeds meer berichten dat er door CZMCARIB (lokale commandant in het Caribische gebied) de Bekendmaking CZMCARIB 005/2022 was uitgebracht waarin hij aangaf dat het voor grote groepen militairen, geplaatst in het Caribisch gebied, verplicht zou zijn om zich te…

Lees meer

Herstart arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 

Defensie en de vakbonden hebben in het Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022 de ambitie uitgesproken om voor de zomer een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat aan de achterban te kunnen voorleggen. Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden om dat mogelijk te maken verbeterd. De veranderingen ten opzichte van vorig jaar…

Lees meer

KMar hanteert zonder overleg andere uitleg rechtspositie dienstreizen

Last Updated on 4 februari 2022, 12:31 by De Koninklijke Marechaussee (KMar) hanteert sinds 17 januari jl. bij de beoordeling van dienstreisdeclaraties een van de algemene praktijk afwijkende interpretatie van het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD). De ACOM en haar zusterorganisaties VBM, AFMP/MARVER (3 SCO) ontvingen daarover recent signalen van leden. Afwijkende uitleg Besluit Dienstreizen Deze…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal februari 2022

Last Updated on 3 februari 2022, 16:04 by Er gebeurt erg veel aangaande Defensie en ik weet dan ook niet goed waar ik mijn voorwoord mee moet beginnen. We geven al jaren aan dat de wereld om ons heen, in de ruimste zin des woords, onrustig en onstuimig is en dat het niet altijd duidelijk…

Lees meer

Mexicaanse Hond februari 2022

Last Updated on 3 februari 2022, 16:03 by “Nederland staat er geharnast in!” Minister Wopke Hoekstra, rookie op Buitenlandse Zaken, waarschuwt Rusland op strenge toon dat het mag rekenen op ongekend zware sancties mocht het een vinger uitsteken naar Oekraïne. Neen, het westen is het uit de hemel vallen van ‘groene marsmannetjes’ die de Krim…

Lees meer