Skip to content

Archief voor december 2019

Actualiteiten Sectoroverleg Defensie (SOD)

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 dat op 27 november 2017 tot stand is gekomen was één van de conclusies dat er meer gedaan diende te worden om op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel meer sturing te krijgen. De ondervulling en de vroegtijdige uitstroom vroegen en vragen nog steeds veel van de huidige…

Lees meer

Kaderbijeenkomst over BMD/URD en Loongebouw Toelages militairen

Hiertoe wordt een tweetal dagen gepland waarop u, onderling en met leden van het Dagelijks Bestuur, in een open discussie van gedachten kunt wisselen over deze twee dossiers. Het gaat dan om de dossiers: • Actualiseren Besluit Medezeggenschap Defensie en Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (BMD/URD) • en om het dossier Loongebouw Militairen en Toelages Groei en…

Lees meer

Stoorzender december 2019

Nog altijd is onduidelijk hoeveel burgerdoden er zijn gevallen bij de luchtaanval die Nederlandse F-16’s in de nacht van 2 op 3 juni 2015 uitvoerden in Hawija. Gewezen minister van Defensie Hennis herinnert zich dat ze de bevindingen persoonlijk heeft meegedeeld aan collega Koenders en minister-president Rutte, al zou de toon bij dat gesprek ’niet…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal december 2019

Op het moment dat ik dit schrijf is het vroeg in de morgen en komt de zon net op in het tropische Curaçao. Ik ben op het eiland voor een overleg van de Kustwacht Caribisch Gebied en de nodige bezoeken en gesprekken. Tegen die achtergrond schrijf ik het laatste voorwoord voor ACOM Journaal van het…

Lees meer
Scroll To Top
X