Uitwerking AV-akkoord. Waar staan we nu?

Last Updated on 23 december 2019, 15:48 by Recentelijk werden we door verontruste leden (wederom) gewezen op een blog van de directeur werkgeverzaken, Mevrouw Pijpstra. Deze verontrusting onder de leden werd met name veroorzaakt door de teksten aangaande het nieuwe loongebouw. En dat de leden verontrust waren is niet verbazingwekkend als we de inhoud van…

Lees meer

De pensioenregeling voor militairen 2019

Last Updated on 23 december 2019, 15:49 by Over het pensioenreglement voor militairen vanaf januari 2019 is veelvuldig gesproken in vergaderingen van de Werkgroep Postactieven en van het Sector Overleg Defensie. Uiteindelijk bleek het meest heikele punt het nakomen van de afspraken dat pensioenaanspraken die militairen hebben opgebouwd voor 1 juni 2001 niet gekort zouden…

Lees meer

23 Militairen onderscheiden voor uitzonderlijke inzet tijdens missies

Last Updated on 20 december 2019, 16:54 by 23 militairen ontvingen gisteren het Ereteken voor Verdienste in brons. Dat kregen ze uit handen van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen. Zij verdienden deze onderscheiding met bijzonder verdienstelijk optreden tijdens missies in Irak, Afghanistan, Mali en Sudan. Het Ereteken voor Verdienste in brons is een ministeriële onderscheiding…

Lees meer

Actualiteiten Sectoroverleg Defensie (SOD)

Last Updated on 10 december 2019, 16:35 by In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 dat op 27 november 2017 tot stand is gekomen was één van de conclusies dat er meer gedaan diende te worden om op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel meer sturing te krijgen. De ondervulling en de vroegtijdige uitstroom vroegen…

Lees meer

Kaderbijeenkomst over BMD/URD en Loongebouw Toelages militairen

Last Updated on 2 december 2019, 16:15 by Hiertoe wordt een tweetal dagen gepland waarop u, onderling en met leden van het Dagelijks Bestuur, in een open discussie van gedachten kunt wisselen over deze twee dossiers. Het gaat dan om de dossiers: • Actualiseren Besluit Medezeggenschap Defensie en Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (BMD/URD) • en om…

Lees meer

Stoorzender december 2019

Last Updated on 2 december 2019, 11:54 by Nog altijd is onduidelijk hoeveel burgerdoden er zijn gevallen bij de luchtaanval die Nederlandse F-16’s in de nacht van 2 op 3 juni 2015 uitvoerden in Hawija. Gewezen minister van Defensie Hennis herinnert zich dat ze de bevindingen persoonlijk heeft meegedeeld aan collega Koenders en minister-president Rutte,…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal december 2019

Last Updated on 2 december 2019, 11:52 by Op het moment dat ik dit schrijf is het vroeg in de morgen en komt de zon net op in het tropische Curaçao. Ik ben op het eiland voor een overleg van de Kustwacht Caribisch Gebied en de nodige bezoeken en gesprekken. Tegen die achtergrond schrijf ik…

Lees meer