Uitwerking AV-akkoord. Waar staan we nu?

Recentelijk werden we door verontruste leden (wederom) gewezen op een blog van de directeur werkgeverzaken, Mevrouw Pijpstra. Deze verontrusting onder de leden werd met name veroorzaakt door de teksten aangaande het nieuwe loongebouw. En dat de leden verontrust waren is niet verbazingwekkend als we de inhoud van de blog, zoals die geplaatst was op intranet,…

Lees meer

De pensioenregeling voor militairen 2019

Over het pensioenreglement voor militairen vanaf januari 2019 is veelvuldig gesproken in vergaderingen van de Werkgroep Postactieven en van het Sector Overleg Defensie. Uiteindelijk bleek het meest heikele punt het nakomen van de afspraken dat pensioenaanspraken die militairen hebben opgebouwd voor 1 juni 2001 niet gekort zouden worden. Overigens heeft onze vertegenwoordiger in deze vergaderingen…

Lees meer

23 Militairen onderscheiden voor uitzonderlijke inzet tijdens missies

23 militairen ontvingen gisteren het Ereteken voor Verdienste in brons. Dat kregen ze uit handen van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen. Zij verdienden deze onderscheiding met bijzonder verdienstelijk optreden tijdens missies in Irak, Afghanistan, Mali en Sudan. Het Ereteken voor Verdienste in brons is een ministeriële onderscheiding die kan worden toegekend aan militairen die zich…

Lees meer

Actualiteiten Sectoroverleg Defensie (SOD)

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 dat op 27 november 2017 tot stand is gekomen was één van de conclusies dat er meer gedaan diende te worden om op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel meer sturing te krijgen. De ondervulling en de vroegtijdige uitstroom vroegen en vragen nog steeds veel van de huidige…

Lees meer

Kaderbijeenkomst over BMD/URD en Loongebouw Toelages militairen

Hiertoe wordt een tweetal dagen gepland waarop u, onderling en met leden van het Dagelijks Bestuur, in een open discussie van gedachten kunt wisselen over deze twee dossiers. Het gaat dan om de dossiers: • Actualiseren Besluit Medezeggenschap Defensie en Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (BMD/URD) • en om het dossier Loongebouw Militairen en Toelages Groei en…

Lees meer

Stoorzender december 2019

Nog altijd is onduidelijk hoeveel burgerdoden er zijn gevallen bij de luchtaanval die Nederlandse F-16’s in de nacht van 2 op 3 juni 2015 uitvoerden in Hawija. Gewezen minister van Defensie Hennis herinnert zich dat ze de bevindingen persoonlijk heeft meegedeeld aan collega Koenders en minister-president Rutte, al zou de toon bij dat gesprek ’niet…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal december 2019

Op het moment dat ik dit schrijf is het vroeg in de morgen en komt de zon net op in het tropische Curaçao. Ik ben op het eiland voor een overleg van de Kustwacht Caribisch Gebied en de nodige bezoeken en gesprekken. Tegen die achtergrond schrijf ik het laatste voorwoord voor ACOM Journaal van het…

Lees meer