Stoorzender december 2019

Last Updated on 2 december 2019, 11:54 by

Nog altijd is onduidelijk hoeveel burgerdoden er zijn gevallen bij de luchtaanval die Nederlandse F-16’s in de nacht van 2 op 3 juni 2015 uitvoerden in Hawija.


Gewezen minister van Defensie Hennis herinnert zich dat ze de bevindingen persoonlijk heeft meegedeeld aan collega Koenders en minister-president Rutte, al zou de toon bij dat gesprek ’niet alarmerend’ zijn geweest. De twee heren herinneren zich er niets van.
Het is moeilijk te geloven dat de premier zich niets herinnert van een gesprek over burgerdoden door toedoen van het Nederlandse leger, waarbij van fouten in het uitkiezen van het doel geen sprake was, en van verkeerde operationele afwegingen evenmin.


Helaas kan ik niet anders concluderen dan dat er wel veel aandacht is voor allerlei carrières tot die van de huidige minister van Defensie toe, maar dat de persoonlijke consequenties voor alle betrokken militairen in de hele discussie (weer) geen rol lijken te spelen… Hoe dit te rijmen valt met de op zoveel plaatsen gepredikte waardering en respect is helemaal onduidelijk…
Ja en als er dan zo weinig openlijk begrip is voor degenen die namens Nederland tijdens missies opereren, dan is de schandalige uiting van parlementariërs van DENK maar een kleine stap… En zo blijkt maar weer, hoe eenzaam je als militair wel kunt zijn…
Zo… U kunt dit beschouwen als mijn ‘samenvatting’ van een niet bepaald soepel verlopen jaar… Het was in 2019 een aaneenschakeling van ‘spannende momenten’ in het georganiseerd overleg met het arbeidsvoorwaardenoverleg als dieptepunt, gekoppeld aan de steeds weerkerende gedachte, dat de werkgever achteruit wil onderhandelen en niet groots de afspraken wil uitvoeren… Er is nog steeds een (slechte ) basis voor het bestaande wantrouwen…


En dan gaan we samen naar 2020… Wat zou het mooi zijn als er weer open overleg zou kunnen zijn; wat zou het voor het personeel goed zijn, als er duidelijkheid komt over plaatsingsprocedures, (waarbij geen plaats is voor de Commandant KMar, die op Facebook melding doet, dat hij iemand op een functie benoemt); wat zou het moedig zijn van commandanten als zij eens publiekelijk duidelijk maken wat nu niet meer kan door de vele vacatures… en zo kan ieder voor zich een terechte wens doen…


Ik wens U en hen die U dierbaar zijn een gezegende Kerst en een in alle opzichten voorspoedig en gezond 2020.