Terugdraaien bijzonder tarief incidentele toelagen

Last Updated on 1 maart 2019, 07:35 by Wij hebben al eerder (en op meerdere manieren) aangegeven dat er een aantal veranderingen zichtbaar waren op de loonstrook van Defensiepersoneel in januari van dit jaar. De onterechte keuze van de werkgever om defensiepersoneel dat werkzaam is in het buitenland en in datzelfde buitenland woonachtig is aan…

Lees meer

Ook regulier overleg (naast het arbeidsvoorwaardenoverleg) Defensie hervat

Last Updated on 22 maart 2019, 09:00 by admin Op 22 februari heeft u in een kort bericht kunnen lezen dat er (op dat moment) drie maal gesproken was over arbeidsvoorwaarden. Inmiddels zijn er echter ook afspraken gemaakt over de mate waarin het overige overleg in de sector Defensie hervat gaat worden. Het vergaderschema van…

Lees meer

Voortgang onderhandelingen Arbeidsvoorwaarden Defensie

Last Updated on 25 juli 2019, 14:02 by Donderdag 21 februari hebben vakbonden en Defensie voor de derde keer met elkaar gesproken. Vakbonden en Defensie hebben de wil om tot een goed resultaat te komen, maar de onderhandelingen zijn tegelijkertijd complex. Op dit moment kan helaas niets gezegd worden over de voortgang. Dit komt door…

Lees meer

BCO AV-akkoord 2017-2018 komt eindelijk op stoom

Last Updated on 22 februari 2019, 08:58 by Defensie heeft op 1 februari het defensiepersoneel geïnformeerd over de start van de begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 (BCO AV 2017-2018). Deze BCO is veel later van start gegaan dan de defensiebonden graag hadden gezien. Ben jij van mening dat afspraken uit of naar aanleiding van het AV-akkoord 2017-2018…

Lees meer

Srebrenica een onuitwisbare vlek op de harde schijf van Wim Sanders

Last Updated on 9 april 2021, 14:45 by Wim Sanders (55), adjudant-onderofficier in actieve dienst bij het Commando Landstrijdkrachten en lid van de ACOM, heeft PTSS. Dat is hem niet aan te zien. Een ogenschijnlijk goedgemutste man, diep uit de Achterhoek bij de Duitse grens, stoer ogend maar dagelijks in gevecht met “een vlek op…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal december 2018

Last Updated on 21 februari 2019, 12:51 by Voor u ligt het eerste ACOM Journaal met een voorwoord van uw nieuwe voorzitter. Op 16 november jl. heb ik mijn functie als Algemeen Secretaris-Onderhandelaar in een bijzondere extra vergadering van de Bondsraad overgedragen aan Stefan Hop en heb ik de functie van Algemeen Voorzitter-Penningmeester overgenomen van…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal februari 2019

Last Updated on 21 februari 2019, 12:52 by Er is al weer een maand voorbij en in die tijd was er geen moment dat Defensie niet op de een of andere manier in het nieuws was. Veelal was dat slecht of minder goed nieuws maar er waren ook wel wat zaken waardoor Defensie positief in…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal januari 2019

Last Updated on 21 februari 2019, 12:51 by Het is inmiddels al weer 2019 en ook ik wil graag beginnen met de beste wensen voor u en uw naasten. Met veel voorspoed en een goede gezondheid. Moge de minste dag van 2019 maar beter zijn dan de beste dag van 2018. Ook wens ik alle…

Lees meer

Onderhandelingstraject arbeidsvoorwaarden hervat

Last Updated on 25 februari 2019, 13:35 by Na het SOD van 31 januari 2019 hebben defensie en de defensiebonden gemeld dat het arbeidsvoorwaarden overleg weer hervat zou worden. Op donderdag 7 februari 2019 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat de gesprekken over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden…

Lees meer

Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaarden- akkoord 2017-2018 is van start gegaan

Last Updated on 25 juli 2019, 14:04 by Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is afgesproken om een Begeleidingscommissie in het leven te roepen waarin zowel Defensie als bonden zitting hebben. De commissie heeft, naast een voorzitter (met stem) en een secretaris (zonder stem) één lid (en een plaatsvervangend lid) van zowel Defensie als van…

Lees meer