Arbeidsvoorwaarden:
Hoe staat het ermee?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij stelden vandaag vast dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Daarom gaan zij de stand van zaken nu voorleggen aan het SOD en daar nader bespreken. Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten dat zij jou in september zouden…

Lees meer

Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk neemt toe!
(Deel 7 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit…

Lees meer

“Extra geld” naar Defensie. En het personeel dan?

Op Prinsjesdag bleek dat Defensie er vanaf 2022 structureel €95 miljoen per jaar bij krijgt. Een druppel op een gloeiende plaat, oftewel een schamele fooi zoals wij eerder aangaven. Recentelijk bleek dat er uit een breed gedragen motie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat Defensie nog 300 miljoen extra werd toebedeeld. Meer dan de eerdere…

Lees meer

Defensie afgescheept met ‘een treurige fooi van € 95 miljoen’

Defensiebegroting 2022 een carrousel van ‘herhaling van zetten’ Het demissionaire kabinet ‘Rutte III’ (16 oktober 2017 – ?) schuift Defensie in de ‘Miljoenennota 2022’ jaarlijks structureel € 95 miljoen toe. Die ‘additionele middelen’ worden goeddeels (€ 60 miljoen) gebruikt voor de broodnodige ‘aanzuivering’ van de ontstane tekorten aan (oefen)munitie. De resterende middelen zouden ten bate…

Lees meer

Ook (demissionair) Minister van Defensie stapt op!

Heden (17 september 2021) vernamen wij dat de Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, haar functie als (demissionair) Minister van Defensie had neergelegd na de aangenomen motie van afkeuring in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Eerder had Staatssecretaris Barbara Visser al aangegeven te stoppen bij Defensie en werd zij (demissionair) Minister van Infrastructuur en Waterstaat…

Lees meer

Mexicaanse Hond september 2021

“Is this the end of the American Empire?” Een prangende vraag die insnijdt en schuurt als een kiezel van obsidiaan in de brogues van het Amerikaanse politieke spectrum, – van rechts tot ‘links’, (politieke) opinion leaders en commentatoren. Betekent de chaotische maar bovenal smadelijke aftocht met de staart tussen de benen van Amerika (lees: het…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal september 2021

Mijn vorige voorwoord eindigde ik met het toewensen van een fijn verlof voor degenen die dat aanging en de wens dat men vooral gezond en veilig zou blijven. Op dat moment konden we uiteraard niet verwachten dat de verlofperiode voor velen zo hectisch zou gaan verlopen en dat er veel van Defensie gevraagd zou gaan…

Lees meer

Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk.

(Deel 6 van COVID-19 vaccinaties en militairen) In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat…

Lees meer

Instelling Commissie ’schrijnende gevallen AOW-gat militairen’

In augustus is de Commissie ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ officieel met haar werkzaamheden begonnen. De commissie is ingesteld door de voormalige staatssecretaris Barbara Visser. De commissie onderzoekt of gewezen militairen daadwerkelijk 100% ontvangen van hetgeen men op basis van de AOW-gat regeling van Defensie mocht verwachten. Daarnaast onderzoekt de commissie of de uitvoering van de…

Lees meer