SOD over toekomstig militair pensioenstelsel

Defensie en de bonden hebben op 9 juli 2024 een akkoord bereikt over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen op basis van de Wet toekomst pensioenen en over de wijze waarop daar naartoe wordt overgegaan. Naast de gezamenlijke voorlichtingen van Defensie en alle vakbonden die deelnemen in het sectoroverleg Defensie, heeft de ACOM 2 voorlichting sessies…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal juli 2024

Zo vlak voor het zomerverlof is het altijd hectisch, en dit jaar nog meer dan anders.Rond 29 juni, de verjaardag van wijlen prins Bernhard, is op een zaterdag altijd Veteranendag. Voor mij als voorzitter van de ACOM, als mens, maar ook als veteraan altijd een indrukwekkende dag. Een dag met een dubbel gevoel: we tonen…

Lees meer

Mexicaanse Hond juli 2024

Elk jaar weer op Nederlandse Veteranendag, krijgen wij het te kwaad. Tijdens de ceremoniële openingsbijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg (de Ridderzaal, vóór de miljarden belopende broodnodige renovatie). Met name als de veteranen (oude knarren en relatieve ‘ jonkies’), fysiek, geestelijk, ‘moreel’ gekwetst, hun inkervende verhalen delen. Onopgesmukt, vaak zelf met grote moeite hun emoties wegslikkend,…

Lees meer

Juli

Last Updated on 5 juli 2024, 06:44 by stefan hop

Lees meer

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie een feit

Op 2 juli 2024 heeft Jan Kropf, voorzitter van de ACOM en CCOOP-sector Defensie, namens de CCOOP de uitkomst van de achterbanraadpleging aan de voorzitter van het SOD kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de leden van de ACOM en de CNV (Defensie) die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht was positief over het voorgelegde…

Lees meer