Investeer 200 miljoen extra!

De voorzitters van vier vakbonden bij Defensie roepen het kabinet op om in de Voorjaarsnota extra geld vrij te maken om de verwaarlozing van het personeel te stoppen. Dat doen zij in een open brief die NRC Handelsblad heeft gepubliceerd. Als gevolg van de kaalslag bij Defensie in het afgelopen decennium (2 miljard bezuinigd en…

Lees meer

Lintjesregen Defensie 2019

De dag voor Koningsdag is de traditionele lintjesregen. Bijna drie duizend medeburgers kregen uit naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een onderscheiding uitgereikt als blijk van waardering en respect voor hun (maatschappelijke) verdiensten. Onder de decorandi ook 15 (oud-)medewerkers van Defensie (burgers, militairen en reservisten) die de Koninklijke onderscheiding ontvingen voor hun inzet en (bestuurlijke)…

Lees meer

Schreeuw om openheid

De Staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jongstleden geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, namelijk:  Maak duidelijk  welke (eerste) inzet Defensie op 16 april  2019 gedaan heeft om op die dag tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen;  Maak concreet wat de door…

Lees meer

Staatssecretaris geeft geen openheid over eigen inzet. Bonden zeggen vertrouwen op.

Tijdens het SOD van 23 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd te vertellen wat de extra ruimte is die er volgens haar nog is om verder te praten. De staatssecretaris wilde aan beide verzoeken niet tegemoet…

Lees meer

Inzet Defensie stelt teleur…

Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie te bieden heeft, en moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Vandaag hebben de bonden teleurgesteld moeten vaststellen dat op de vier grote onderwerpen…

Lees meer

UPDATE Arbeidsvoorwaardenoverleg Defensiepersoneel

Vandaag, dinsdag 9 april 2019, hebben de onderhandelaars van de vakbonden en Defensie verder gepraat in de werkgroep arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken is gesproken over diverse onderwerpen, zoals:  toelagen, het loongebouw, het personeelssysteem, de arbeidsmarktpositie, de pensioenregeling en de daaraan verbonden compensatieregeling.   Er is een open discussie gevoerd en van beide kanten zijn diverse…

Lees meer

Nieuwsbrief 245

De CCOOP, waar de ACOM in het sector-overleg Defensie deel van uitmaakt, heeft op 25 maart jl. bekend gemaakt dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zouden nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wat de redenen waren om dit besluit op dat moment te nemen heeft u inmiddels elders kunnen lezen op de website of in de…

Lees meer

Nieuwsbrief 244

Zoals inmiddels bekend is heeft de CCOOP er op 25 maart jl. voor gekozen om vooralsnog niet meer fysiek deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wij zullen de standpunten van de CCOOP desnoods schriftelijk aanbieden zodat deze standpunten deel uitmaken van het dossier. Fysiek niet meer deelnemen impliceert dat we niet in persoon aanwezig zullen zijn en vooralsnog betekent…

Lees meer

Stoorzender april 2019

Heeft U de laatste Nieuwsbrief van onze ACOM ook gezien en gelezen? Mijn reactie hierop wil ik U wel vertellen: het zal nog wel een tijd duren voor een arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen zal worden. Zoals U misschien weet, houd ik wel van een beeldspraak. In de huidige situatie zie ik twee kruiwagens, – een met werkgever(s)…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal april 2019

Op het moment dat ik dit voorwoord begin te schrijven voor ACOM Journaal is het een herfstachtige dag. Niet alleen qua weer, maar ook qua gevoel. Het is koel en somber, bij tijd en wijle zelfs guur. Zoals u vast heeft meegekregen heeft de CCOOP, waar wij in het Sector Overleg Defensie (SOD) deel van…

Lees meer