Maandelijkse uitruil Woon-werkverkeer uitgesteld

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie en de vakbonden hebben besloten de invoering van deze afspraak uit te stellen. De aanvullende kilometervergoeding is gekoppeld aan de tegemoetkoming woon-werkverkeer. Als gevolg van…

Lees meer

November

Last Updated on 6 november 2020, 14:17 by

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal november 2020

Last Updated on 6 november 2020, 14:16 by Vorige maand begon ik mijn voorwoord met de zin “Op het moment dat ik dit schrijf wordt Nederland opnieuw aangevallen door een (her)gegroepeerde onzichtbare vijand: COVID-19.” Maar hetgeen ook vandaag door mijn hoofd speelt, net als bij ongetwijfeld velen onder u is toch nog steeds COVID-19. Ook…

Lees meer

Mexicaanse Hond

Last Updated on 6 november 2020, 15:03 by In ieder geval in deze editie van ACOM Journaal moet u het stellen zonder ‘Stoorzender’. In zijn plaats treedt ‘Mexicaanse hond’ weer aan, – een soortgelijke fading en ruis van het hifi geluid dat men u traditioneel voorschotelt. Daar gaat-ie dan! ‘Europa’ moet zijn verantwoordelijkheid nemen en…

Lees meer

AAC: verbeter de relatie en hervat het overleg

De Advies- en Arbitragecommissie (AAC) adviseert Defensie en de vakbonden om zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten om de uitgangspunten waaraan het nieuwe bezoldigingsstelsel moet voldoen vast te leggen. De commissie stelt voor daarbij een onafhankelijk procesregisseur te betrekken. Dat is het belangrijkste advies van de AAC in een geschil tussen Defensie…

Lees meer

Arbitragecommissie beslist: Defensie moet een uniforme employability-organisatie oprichten

Defensie moet, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, een nieuwe uniforme employability-organisatie oprichten. Dat is de uitspraak van de Advies en Arbitragecommissie (AAC) in een geschil tussen Defensie en de bonden. De AAC heeft beslist dat de uniforme employability-organisatie rechtspositioneel bindende afspraken kan maken met militaire en burger defensiemedewerkers en dat de organisatie hiërarchisch níet…

Lees meer