Skip to content

Dienstverlening

Jouw belang, ons werk!

Wij zijn een vakorganisatie die de belangen behartigt van personeel (militairen en burgers) in dienst van Defensie. Wij organiseren actief-dienenden, post-actieven, gepensioneerden, weduwen en weduwnaars van militairen. De ACOM geeft invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid via diverse samenwerkingsverbanden.

Voor wat betreft het overleg binnen de Sector Defensie is de ACOM aangesloten bij de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP). Het overleg binnen de Sector Defensie wordt gevoerd door de ACOM.

Voor het werk op internationaal niveau is de ACOM aangesloten bij de Europese Federatie van Overheidspersoneel (EUROFEDOP). Per sector kent de EUROFEDOP Beroepsraden. De ACOM participeert in de Beroepsraden Defensie en Justitie.

 

Voordelen lidmaatschap

Juridische ondersteuning

Rechtshulp bij problemen buiten diensttijd

> Fonds Maatschappelijke Bijstand (hulp bij financiële problemen)

Hulp voor nabestaanden

ACOM Journaal, ons maandblad (digitaal of per post)

> Begeleiding bij calamiteiten

Voordelig samenlevingscontract

Jaarlijkse belastingservice (invullen aangifte IB)

Korting op je autoverzekering

Gratis verzekering tijdens je uitzending (Uitzendcertificaat)

 

Bekijk nu onze informatiefolders. Klik hieronder op de afbeelding.

            

 

 

Lid worden

In een paar klikken wordt je lid van de ACOM. Naast alle voordelen krijg je ook nog eens een mooi welkomstgeschenk. Klik hier voor jouw lidmaatschap.

 

Wijzigingen doorgeven

Wil je een wijziging (bijv. verhuizing), doorgeven dan kun je een mail sturen naar onze Ledenadministratie.

 

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.

 

Scroll To Top
X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap