MEER NIEUWS...

Gesprekken over de uitwerking loongebouw formeel gestart

Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen. In de afgelopen...

Mariniers “Definitief” niet van Doorn naar Vlissingen maar naar Nieuw Milligen

Na vele schijnbewegingen en geruchten is er op vrijdag 14 februari 2020 eindelijk duidelijkheid gekomen omtrent de voorgenomen verhuizing van de Mariniers van Doorn naar Vlissingen. Hoe definitief dit besluit daadwerkelijk zal zijn zal de...

Geen geschil over interpretatie pensioengevendheid eenmalige uitkeringen!

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 en 2020. Het SOD heeft...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.