MEER NIEUWS...

Discrimineert het AV-akkoord militairen op leeftijd?

Verschillende militairen hebben een verzoek/rekest ingediend omdat zij van mening waren dat zij individueel onevenredig benadeeld waren doordat zij geen gebruik kunnen maken van het opleidingsbudget in de laatste vijf jaar voor UGM. Deze verzoeken/rekesten werden, indien het alleen om dit argument ging, niet gehonoreerd door Defensie. Leeftijdsdiscriminatie is niet...

Kiezen voor vuile handen omdat niets doen een groter kwaad is!

Op 9 april 1945 wordt, kort voor de capitulatie van Nazi-Duitsland, in het Beierse (krijgs)gevangenenkamp Flossenbürg, de 39-jarige Lutherse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer door ophanging om het leven gebracht. Deze executie, die plaats heeft op persoonlijk bevel van de Führer, is de onvermijdelijke consequentie van Bonhoeffer’s verzetsactiviteiten tegen het...

Oproep: Bijeenkomst loongebouw en toelagestelsel voor militairen.

Zoals u vermoedelijk al weet is er in meerdere AV-akkoorden voor de sector Defensie overeengekomen dat er, per 1 juli 2020, een nieuw loongebouw (inclusief toelagestelsel) voor militairen komt. De gesprekken hierover tussen de sociale partners (werkgever en bonden) vinden normaliter plaats in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV). Deze WG...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.