MEER NIEUWS...

Reactie werkgever op ultimatum
Veel waardering maar geen cent erbij!

Op 24 maart ontvingen de defensievakbonden de reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum van 12 maart jl. naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen.In die ultimatum brief verzochten wij de werkgever nogmaals om...

Defensie biedt géén extra cao ruimte! Vakbonden beraden zich op acties

De gezamenlijke vakbonden in de sector Defensie zijn uitermate teleurgesteld in de reactie van de top van Defensie op ons cao-ultimatum. Wij gaan ons vandaag beraden op de ontstane situatie en vervolgstappen. We sluiten daarbij...

Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ).

Ondanks dat het formele overleg is opgeschort hebben de bonden en Defensie, naar aanleiding van de situatie dat militairen voorafgaand aan een inzet, vaarperiode, oefening of andere situatie verplicht in quarantaine worden geplaatst, afspraken gemaakt...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.