MEER NIEUWS...

Vormingswerk.
Voor iedereen die bij Defensie werkt.

Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht Programma Vormingswerk juli-december 2021

Hervatting onderhandelingen Arbeidsvoorwaardenakkoord

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij...

Maatregelen in verband met verminderd pensioenperspectief

Naar aanleiding van de afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2018 – 2020 zijn de maatregelen in verband met een verminderd pensioenperspectief uitgewerkt in het technisch werkverband pensioencompensatie. Het advies vanuit het technisch werkverband is aangeboden...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.