MEER NIEUWS...

Oproep: Bijeenkomst loongebouw en toelagestelsel voor militairen.

Zoals u vermoedelijk al weet is er in meerdere AV-akkoorden voor de sector Defensie overeengekomen dat er, per 1 juli 2020, een nieuw loongebouw (inclusief toelagestelsel) voor militairen komt. De gesprekken hierover tussen de sociale partners (werkgever en bonden) vinden normaliter plaats in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV).Deze WG AV...

Uitwerking AV-akkoord. Waar staan we nu?

Recentelijk werden we door verontruste leden (wederom) gewezen op een blog van de directeur werkgeverzaken, Mevrouw Pijpstra. Deze verontrusting onder de leden werd met name veroorzaakt door de teksten aangaande het nieuwe loongebouw. En dat de leden verontrust waren is niet verbazingwekkend als we de inhoud van de blog, zoals...

De pensioenregeling voor militairen 2019

Over het pensioenreglement voor militairen vanaf januari 2019 is veelvuldig gesproken in vergaderingen van de Werkgroep Postactieven en van het Sector Overleg Defensie. Uiteindelijk bleek het meest heikele punt het nakomen van de afspraken dat pensioenaanspraken die militairen hebben opgebouwd voor 1 juni 2001 niet gekort zouden worden. Overigens heeft...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.