MEER NIEUWS...

Mariniers “Definitief” niet van Doorn naar Vlissingen maar naar Nieuw Milligen

Na vele schijnbewegingen en geruchten is er op vrijdag 14 februari 2020 eindelijk duidelijkheid gekomen omtrent de voorgenomen verhuizing van de Mariniers van Doorn naar Vlissingen. Hoe definitief dit besluit daadwerkelijk zal zijn zal de...

Geen geschil over interpretatie pensioengevendheid eenmalige uitkeringen!

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 en 2020. Het SOD heeft...

Nieuw persoonlijk opleidingsbudget burgermedewerkers

Vooruitlopend op de formalisering van de regelgeving verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 wordt met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 de Individuele opleidingsaanspraak (het Persoonlijk opleidingsbudget) ingevoerd. Deze aanspraak is in aanvulling op de bestaande artikelen voor...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.