27 november 2021, 09:37

MEER NIEUWS...

Uitkomst SOD:
Lastige keuzes zijn gemaakt.

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden. De onderhandelaars hebben op 30 september het SOD geïnformeerd over de stand...

Wat is er aan de hand met Zorgzaam?

De laatste dagen krijgen wij veel vragen over Zorgzaam. Zorgzaam is een stichting zonder winstoogmerk die op 6 oktober 2005 opgericht door de vakbonden voor defensiepersoneel, de zogenaamde “founding fathers”. Bij de oprichting was het...

Arbeidsvoorwaarden:
Hoe staat het ermee?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij stelden vandaag vast dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Daarom gaan zij de stand van zaken nu voorleggen...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.