Nieuws

Den Helder 1 juli 2014.Binnenkomst Karel Doorman

Incident(en) aan boord Zr.Ms. Karel Doorman

Afgelopen week bereikten ons signalen dat er ruim een week terug, in het weekend van 8 tot en met 10 mei, een incident zou zijn geweest aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman. Volgens verschillende berichten betrof dit een incident aangaande (vermeend) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanaf donderdag 14 mei werd hier aandacht aan besteed in meerdere…

summer-814679_640

Geen vakantiegeld bij Defensie dit jaar?

Afgelopen dagen is de ACOM door diverse leden benaderd dat er een gerucht rondgaat dat er dit jaar geen vakantiegeld zou worden uitbetaald. Wij hebben geen enkele indicatie dat er geen vakantiegeld zou worden uitbetaald en zijn stellig van de overtuiging dat dit gerucht geen enkele bron van waarheid bevat.Het vakantiegeld zal gewoon worden uitbetaald…

el-ambiente-perfecto-para-una-reunion-de-trabajo-1

Herstart formeel overleg tussen Defensie en vakbonden

Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg per 12 mei weer hervat. Op 12 maart is er besloten de formele vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de COVID-19 richtlijnen. Dit besluit is op 6 april verlengd tot en met 6 mei. Nu de COVID-19 periode langer duurt,…

Beurs

Pensioen in tijden van corona

Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen. In deze tijden waarin de wereld zich bezighoudt met het bestrijden van het corona-virus en dat terecht een grote prioriteit krijgt, lijkt de strijd om de pensioenen…

Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag.

Lintjesregen bij Defensie dit jaar via videoconferentie

Bizarre, onzekere (corona)tijden dwingen tot (veel) creativiteit en buitengewone beslissingen. Want, wat te doen in de nieuwe anderhalvemeter samenleving als het bijvoorbeeld gaat om de uitreiking van koninklijke onderscheidingen? En Koningsdag is aanstaande en dus ook de jaarlijkse lintjesregen. Een traditionele met het nodige cachet en plechtstatigheid omgeven uitreiking in de ‘oude’ vorm, is uit…

Loongebouw

Hoe zit het met het loongebouw en de pensioenregeling voor militairen?

Hoewel eenieder beseft dat op dit moment veel belangrijkere zaken aan de orde zijn dan het loongebouw en de pensioenregeling voor militairen, komen ook over die twee onderwerpen veel vragen binnen. Men maakt zich toch wel ongerust. Het is immers al langere tijd stil rond die onderwerpen en door de effecten van corona en de…

chroom_6_rapport

Onderzoek CARC op POMS afgerond. Strottenhoofdkanker toegevoegd aan regelingen

De Paritaire Commissie chroom-6 en CARC heeft op 6 april de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar CARC op de POMS-locaties. Nadat in juni 2018 de onderzoeken naar chroom-6 op de POMS zijn verschenen, is hiermee het onderzoek chroom-6 en CARC op de POMS-locaties afgerond. De uitkeringsregeling voor POMS en de coulanceregeling zijn uitgebreid…

Lege vergadertafel

Verlenging tijdelijke aanpassing overleg tussen Defensie en de vakbonden in verband met COVID-19

Defensie en de vakbonden hebben besloten om tot en met 6 mei de formele vergaderingen te annuleren. Het eerdere besluit om tot 6 april de formele overleggen te annuleren wordt hiermee verlengd. Eind april zal worden bezien of het formele overleg na 6 mei weer kan worden opgestart. Dit besluit is afhankelijk van richtlijnen van…

rivm

6 april a.s. worden de onderzoeksresultaten CARC op de POMS-locaties openbaar gemaakt

De afgelopen periode heeft het RIVM het CARC-onderzoek op de POMS-locaties afgerond. Ook heeft het RIVM de lijst met ziekten die door chroom-6 veroorzaakt kunnen worden, geactualiseerd. Tenslotte is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een epidemiologisch onderzoek. Maandag 6 april a.s. worden alle onderzoeksresultaten openbaar. Vanaf 10.00 uur vindt u de onderzoeksresultaten op www.informatiepuntchroom6.nl.…