Nieuws

arbeidsv2

Inzetbrief arbeidsvoorwaarden ACOM (CCOOP) aangeboden aan het SOD

Hedenmiddag heeft de CCOOP, de centrale waar binnen Defensie de ACOM en het CNV zijn aangesloten, een inzetbrief aan het Sector Overleg Defensie aangeboden. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord (hierna CAO) loopt 1 januari 2021 af en voor we het weten is het zover. Daarnaast hebben we moeten constateren dat een aantal concrete toezeggingen niet zijn waargemaakt…

Yes

Akkoord over Interimregeling ARBO-middelen bij thuiswerken wegens COVID-19

Recentelijk hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de vergoeding van ARBO-middelen voor medewerkers van Defensie die wegens COVID-19 (minimaal 2 uur per dag) thuiswerken. Er zullen ongetwijfeld vele vragen zijn bij werknemers over met name de zaken die niet in de nota genoemd worden en wellicht kan daar nog naar gekeken worden bij…

kaars

Jaarlijkse herdenking overleden Defensiepersoneel afgelast wegens corona

De Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel gaat dit jaar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door. Dit schrijven de organisatoren, het bestuur van het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, in een brief aan de nabestaanden. De herdenkingsplechtigheid wordt ieder jaar gehouden op Allerzielen of op de eerste zaterdag na Allerzielen. Dit jaar zou de…

planning-4897792_640

Nieuwe aanpak en herstart Sectoroverleg Defensie moet leiden tot sneller resultaat

Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten. Het Sectoroverleg Defensie wordt zo op een andere manier vorm gegeven. Deze werkwijze geldt zowel voor het Sector Overleg Defensie, als voor het overleg tussen…

Knipsel

Defensievisie 2035. Vechten voor een veilige toekomst

Structureel 17 miljard extra nodig voor “hoogtechnologische, informatiegestuurde krijgsmacht” In krap 15 jaar, in 2035, moet de Nederlandse krijgsmacht een “hoogtechnologische”, door informatiegestuurde, adaptieve, wendbare organisatie zijn die in staat is snel te schakelen. Kortom, informatie wordt meer dan ooit “het wapen” van Defensie. Dit is de kern van de boodschap die het ministerie van…

LogoESF_Col_Landscape

Stem massaal op ‘Project BOOST’ van Defensie voor de ESF Award 2020

Project BOOST van Defensie is door een vakjury gekozen om mee te dingen naar de ‘Award 2020’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF). ‘BOOST’ werkt aan het verder opvoeren van de betrokkenheid, motivatie en actiebereidheid van de Defensiemedewerkers. Om de ESF Award 2020 binnen te halen is het zaak dat jullie als ACOM-lid massaal stemmen…

euro-1647400_640

Salariëring van enkele adjudanten op het niveau van Majoor, hoe zit dat?

Het “begrip stafadjudanten” staat al sedert de invoering ervan ter discussie en over nut, noodzaak en de personele aspecten zijn uiteindelijk nooit afspraken gemaakt. Het onderwerp is, nadat het regelmatig op de agenda van diverse werkgroep vergaderingen en op de actiepuntenlijst van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid heeft gestaan, op 15 december 2015 overgeheveld naar de…

Prinsjesdag-1024x683

De ‘Corona Troonrede 2020’: ‘Zwaar economisch weer op til’

Defensiebegroting: Geen extra financiële ruimte voor Defensiepersoneel Nederland moet zich stevig in de gordels hijsen om de klappen te kunnen opvangen van het economisch zwaar weer dat op til is. Die boodschap weerklonk in de Troonrede 2020 zoals die werd uitgesproken door koning Willem-Alexander. De eerste klappen van de coronacrisis konden betrekkelijk eenvoudig worden opgevangen…

miljoenennotaposter-2021-kleur

De ‘Corona Troonrede 2020’

Zwaar economisch weer op til, ook voor Defensie? De Troonrede 2020 haalt ongetwijfeld de kronieken als de ‘Corona Troonrede’. De gevolgen van de virulente virusuitbraak waren zichtbaar in alles wat de plechtige opening van het nieuwe zittingsjaar van de Staten Generaal elk jaar weer tot een memorabele gebeurtenis maakt. Alles was immers ‘anders’ dan in…