Nieuws

webinar-2636737_640

Stuklopen cao-overleg Defensie. Wij gaan je informeren!

Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor Kerst wederom zijn stukgelopen. De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, biedt noch de…

Lege vergadertafel

Gaat Defensie contract GrIT tekenen zonder afspraken over zittend personeel?

In de (sociale) media verschenen berichten dat Defensie op 30 december 2020 een contract gaat tekenen met een marktconsortium voor het programma Grensverleggende IT (GrIT). Met dit contract doet Defensie de grootste investering op IT-gebied in haar geschiedenis. Hoewel wij het met Defensie volstrekt eens zijn dat er (al jaren) een enorme slag gemaakt moet…

kerstball gebroken

Defensie biedt geen uitzicht op een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Op woensdagochtend 23 december 2020 hebben defensie en de bonden in het Sector Overleg Defensie (SOD) gesproken over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het gesprek vond plaats op initiatief van de bonden nadat in de vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WGAV) op 8 december was gebleken dat de sociale partners daar geen vooruitgang konden boeken. Het SOD…

Woensdrecht, 26 augustus 2017

Vandaag kregen 36 militairen vanuit alle Defensie onderdelen een diploma AMO. 12 GLR en 22 Defensity Collage Aspirant Reserve Officieren. 
Daarvan zijn er 24 van het GLR.
Overste (LtKol) (Frans) Kappen, Commandant GLR leidde deze ceremonie.

Sector Overleg Defensie op Woensdag 23 december!

Eerder hebben wij bekendgemaakt dat tijdens de vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden Defensie (WGAV) van 8 december jl. de inzetbrief van Defensie was toegelicht. Naar onze mening was die brief te mager qua inhoud en veel te laat verstuurd om nog tijdig een inhoudelijke discussie te kunnen voeren die zou kunnen leiden tot een arbeidsvoorwaardenakkoord…

eod

Defensie en de bonden botsen over arbeidsvoorwaarden

Dinsdagmiddag, 8 december 2020, hebben defensie en de bonden over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesproken. Dit werd een teleurstellende ervaring. De kloof tussen geboden en gevraagde ruimte is immens groot. Het Sectoroverleg Defensie (SOD) moet bij elkaar komen om daar beweging in te krijgen. Wij verwachten dat dit SOD nog voor de feestdagen plaats zal vinden.…

writing-1209121_640

Defensie is met inzetbrief arbeidsvoorwaarden gekomen

Afgelopen vrijdag is Defensie eindelijk met de arbeidsvoorwaarden-inzetbrief gekomen. Niet alleen qua moment maar ook qua inhoud toch wel een tegenvaller. Nadat wij op 29 oktober met een inzetbrief arbeidsvoorwaarden kwamen deden de collega-bonden dat op 13 november jl. Vervolgens heeft defensie de tijd genomen tot zo ongeveer de verjaardag van Sinterklaas, maar dat was…

computer-1209641_640

Grensverleggende IT bij Defensie

Er is al jaren discussie aangaande de status van de IT binnen Defensie, en dat daar serieuze stappen gezet moeten worden is overduidelijk. Nadat er al jarenlang gediscussieerd was over hetgeen nu wel of niet nodig was en wat daarvan nu exact de risico’s en kosten waren is Defensie nu op een moment gekomen dat…

Knipsel

Maandelijkse uitruil Woon-werkverkeer uitgesteld

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie en de vakbonden hebben besloten de invoering van deze afspraak uit te stellen. De aanvullende kilometervergoeding is gekoppeld aan de tegemoetkoming woon-werkverkeer. Als gevolg van…

aac2

AAC: verbeter de relatie en hervat het overleg

De Advies- en Arbitragecommissie (AAC) adviseert Defensie en de vakbonden om zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten om de uitgangspunten waaraan het nieuwe bezoldigingsstelsel moet voldoen vast te leggen. De commissie stelt voor daarbij een onafhankelijk procesregisseur te betrekken. Dat is het belangrijkste advies van de AAC in een geschil tussen Defensie…