Nieuws

corona-4901878_640

Update Coronavirus: Bijeenkomsten van de ACOM gaan niet door, vooralsnog tot 1 juni a.s.

Update Coronavirus: Bijeenkomsten van de ACOM gaan niet door, vooralsnog tot 1 juni a.s.In lijn met de maatregelen van de overheid met betrekking tot het indammen van het coronavirus, zullen alle bijeenkomsten van de ACOM, in welke vorm dan ook, b.v. algemene ledenvergaderingen in de regio, regiovergaderingen, seniorenbijeenkomsten enz., die tot 1 juni a.s. gepland…

money-1632055_1920

VUT-equivalente premies militairen gebruikt voor oplossen budgetproblemen Defensie

Artikel geschreven door, en geplaatst met toestemming van, Paul Eijkelenkamp. Inleiding Beste lezers, in november 2018 heb ik opgemerkt dat ik de pen nog eens zou oppakken over de operatie ‘van begrotings- naar kapitaalgedekt militair pensioen’ in 2001. Indertijd ontbrak het me aan de tijd om daar ook diepgaand onderzoek naar te doen. De tijd…

corona-4881364_640

Overleg tussen Defensie en vakbonden tijdelijk aangepast in verband met COVID-19

Defensie en de vakbonden hebben besloten om tot en met 6 april de formele vergaderingen te annuleren. Partijen willen echter niet dat alle gesprekken stil komen te liggen. Over onderwerpen die zich daarvoor lenen wordt verder gesproken via een conference call of andere digitale hulpmiddelen. Na 6 april zal worden bezien of het formele overleg…

document-428334_1920

Wat is de handtekening van (of een afspraak met) de Staatssecretaris waard?

In het AV-akkoord 2017-2018 stonden, net als in vele andere AV-akkoorden, vele zaken beschreven die op een moment in de toekomst gerealiseerd dien(d)en te worden. Soms zijn die zaken concreet qua inhoud en/of ingangsdatum en soms zijn die zaken minder concreet. Een van die zaken heeft betrekking op de inrichting van een nieuwe, uniforme employabilityorganisatie.…

denk_ozturk

Zijn militairen dan toch moordenaars?

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de uitspraken van de DENK Tweede Kamerleden Öztürk en Azarkan door de beugel kunnen. De betreffende militaire actie had volgens het OM tot doel om te ‘doden met voorbedachten rade’ en dat is in juridische zin ‘moord’. Volgens het OM is bij zeer veel militaire acties, en ook het…

WOENSDRECHT - SPUITCABINE - INGEBRUIKNAME

Oproep (oud-)medewerkers Defensie: Doe mee aan onderzoek chroom-6

Werkte u in de periode 1970 tot 2015 bij Defensie? Werkte u in die periode (mogelijk) met chroom-6 of in de buurt daarvan? En was dit op een ándere Defensielocatie dan een POMS-locatie? Doe dan mee aan het on-line onderzoek Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt de situatie rond chroom-6 in het verleden…

start gesprekken arbeidsvoorwaarden

Gesprekken over de uitwerking loongebouw formeel gestart

Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen. In de afgelopen maanden hebben de partijen in informele setting thematische sessies gehouden over het waarderen van functies, vormen van belonen bij andere…

MARKAZ

Mariniers “Definitief” niet van Doorn naar Vlissingen maar naar Nieuw Milligen

Na vele schijnbewegingen en geruchten is er op vrijdag 14 februari 2020 eindelijk duidelijkheid gekomen omtrent de voorgenomen verhuizing van de Mariniers van Doorn naar Vlissingen. Hoe definitief dit besluit daadwerkelijk zal zijn zal de tijd moeten leren, in 2012 was immers ook definitief besloten dat de verhuizing naar Vlissingen wel definitief was. Voor nu…

golden-3346988_1920

Geen geschil over interpretatie pensioengevendheid eenmalige uitkeringen!

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 en 2020. Het SOD heeft geconstateerd dat beide eenmalige uitkeringen pensioengevend zijn. Indien deze afspraak voor de eenmalige uitkering van 2019 praktisch niet uitvoerbaar is,…