Nieuws

chairs-2181928_640

Bericht van de arbeidsvoorwaardentafel

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat opnieuw opgepakt.  De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer besproken wat er nodig is om een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen bereiken. Veel onderwerpen zijn daarbij behandeld. Er is uiteraard gesproken over de salarisverhoging maar ook over andere onderwerpen uit de…

beukbergen (1)2

Vormingswerk.
Voor iedereen die bij Defensie werkt.

Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht Programma Vormingswerk juli-december 2021

Woensdrecht, 26 augustus 2017

Vandaag kregen 36 militairen vanuit alle Defensie onderdelen een diploma AMO. 12 GLR en 22 Defensity Collage Aspirant Reserve Officieren. 
Daarvan zijn er 24 van het GLR.
Overste (LtKol) (Frans) Kappen, Commandant GLR leidde deze ceremonie.

Hervatting onderhandelingen Arbeidsvoorwaardenakkoord

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij zijn wensen en mogelijkheden met elkaar gewisseld.  Deze gesprekken hebben Defensie en bonden iets dichter bij elkaar gebracht, maar op…

beurs

Maatregelen in verband met verminderd pensioenperspectief

Naar aanleiding van de afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2018 – 2020 zijn de maatregelen in verband met een verminderd pensioenperspectief uitgewerkt in het technisch werkverband pensioencompensatie. Het advies vanuit het technisch werkverband is aangeboden aan de werkgroep AFR. Bij de berekening wordt nu uitgegaan van de individuele benadering hetgeen de maatregelen eerlijk, transparant en…

Covid 3

Oneigenlijke druk en het medisch geheim inzake COVID-vaccinaties

(Deel 5 van COVID-19 vaccinaties en militairen) In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat…

chroom3-768x338

Onderzoek naar chroom 6 op alle defensie locaties tussen 1970 en 2015 afgerond

  In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties. Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekend gemaakt van dat…

Mokken

Bonden en Defensie starten informele verkenningen

Op dinsdag 18 mei troffen vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de vakbonden en leden van de Tweede Kamer elkaar tijdens een koffie-actie in Den Haag. Dankzij de goede koffie en de informele sfeer was deze actie een succes, en een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen. De vakbonden en het Ministerie van Defensie…

coffee-6154661_640

Bonden gaan “koffiedrinken” met leden vaste commissie Defensie (van de Tweede Kamer)

Op de Hofplaats, bij de publieksuitgang van de Tweede Kamer in Den Haag drinken de voorzitters van de defensievakbonden AFMP, VBM, ACOM en de GOV/MHB op 18 mei 2021 van 13.00 tot 13.45 uur een goede kop koffie met de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie Defensie. De beste gesprekken worden immers gevoerd…

offer 1

Vakbonden roepen Defensie op om met beter bod arbeidsvoorwaarden te komen

Recentelijk werd duidelijk dat Minister Ferd Grapperhaus, namens het Kabinet, de vakbonden in de sector Politie zou uitnodigen om opnieuw in gesprek te gaan over de CAO voor de Politie. Ook zou er dan gesproken kunnen worden over een aantal andere zaken. Het spreekt voor ons voor zich dat óók in de sector Politie de…