Nieuws

enquete 4

Uitkomst SOD: Lastige keuzes zijn gemaakt.

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden. De onderhandelaars hebben op 30 september het SOD geïnformeerd over de stand van zaken arbeidsvoorwaarden. Hierbij zijn een aantal lastige keuzes voorgelegd. Op 14 oktober heeft een SOD plaatsgevonden en is hierover gesproken. De bonden en Defensie hebben uiteindelijk vastgesteld dat…

Zorgzaam_logoRGB

Wat is er aan de hand met Zorgzaam?

De laatste dagen krijgen wij veel vragen over Zorgzaam. Zorgzaam is een stichting zonder winstoogmerk die op 6 oktober 2005 opgericht door de vakbonden voor defensiepersoneel, de zogenaamde “founding fathers”. Bij de oprichting was het de bedoeling een ziektekostencollectiviteit op te richten voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met het ministerie van…

Loongebouw

Arbeidsvoorwaarden:
Hoe staat het ermee?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij stelden vandaag vast dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Daarom gaan zij de stand van zaken nu voorleggen aan het SOD en daar nader bespreken. Voor de zomer lieten de onderhandelaars weten dat zij jou in september zouden…

Covid 3

Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk neemt toe!
(Deel 7 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat kunt u hier teruglezen. Op 12 maart is dit…

s_over_een_aantal_voorstellen_om_de_begroting_dan_wel_het_Belastingplan_voor_2022_aan_te_passen_ (1)_Pagina_1

“Extra geld” naar Defensie. En het personeel dan?

Op Prinsjesdag bleek dat Defensie er vanaf 2022 structureel €95 miljoen per jaar bij krijgt. Een druppel op een gloeiende plaat, oftewel een schamele fooi zoals wij eerder aangaven. Recentelijk bleek dat er uit een breed gedragen motie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat Defensie nog 300 miljoen extra werd toebedeeld. Meer dan de eerdere…

bezoldiging

Defensie afgescheept met ‘een treurige fooi van € 95 miljoen’

Defensiebegroting 2022 een carrousel van ‘herhaling van zetten’ Het demissionaire kabinet ‘Rutte III’ (16 oktober 2017 – ?) schuift Defensie in de ‘Miljoenennota 2022’ jaarlijks structureel € 95 miljoen toe. Die ‘additionele middelen’ worden goeddeels (€ 60 miljoen) gebruikt voor de broodnodige ‘aanzuivering’ van de ontstane tekorten aan (oefen)munitie. De resterende middelen zouden ten bate…

ministerbijleveld (1)

Ook (demissionair) Minister van Defensie stapt op!

Heden (17 september 2021) vernamen wij dat de Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, haar functie als (demissionair) Minister van Defensie had neergelegd na de aangenomen motie van afkeuring in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Eerder had Staatssecretaris Barbara Visser al aangegeven te stoppen bij Defensie en werd zij (demissionair) Minister van Infrastructuur en Waterstaat…

covid-19-vaccine-5902833_640

Verkapt verplichten tot vaccineren en oneigenlijke druk.

(Deel 6 van COVID-19 vaccinaties en militairen) In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor militairen. Dat…

Getekend Instellingsbesluit d.d. 6 augustus 2021_Pagina_1

Instelling Commissie ’schrijnende gevallen AOW-gat militairen’

In augustus is de Commissie ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ officieel met haar werkzaamheden begonnen. De commissie is ingesteld door de voormalige staatssecretaris Barbara Visser. De commissie onderzoekt of gewezen militairen daadwerkelijk 100% ontvangen van hetgeen men op basis van de AOW-gat regeling van Defensie mocht verwachten. Daarnaast onderzoekt de commissie of de uitvoering van de…