Overlegzaken

Het Sector Overleg Defensie, SOD, is het overleg op centraal niveau tussen werkgever (in dit geval de HDP) en de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden van Defensiepersoneel, waaronder de ACOM/CCOOP), waarbij arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden aan de orde komen.

 

Werkgroepen

Onder het SOD ressorteren een aantal werkgroepen, de werkgroep AP (Algemeen Personeelsbeleid), de werkgroep PA (Post Actieven), de werkgroep AFR (Algemene en Financiële Rechtspositie) en de werkgroep REO (Reorganisaties).
Indien partijen het in werkgroepverband niet eens worden dan wordt het betreffende onderwerp geagendeerd voor overleg in het SOD.

 

Hieronder treft u de agenda aan voor alle geplande vergaderingen.

januari

28jan12:00Vergadering werkgroep AFR12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

28jan12:00Vergadering werkgroep SOD12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

28jan12:00Vergadering werkgroep PA12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

februari

04feb12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

18feb12:00Vergadering werkgroep AP12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

maart

03mar12:00Vergadering werkgroep PA12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

17mar12:00Vergadering werkgroep AFR12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

17mar12:00Vergadering werkgroep SOD12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

24mar12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

april

07apr12:00Vergadering werkgroep AP12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

14apr12:00Vergadering werkgroep PA12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

14apr12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

mei

12mei12:00Vergadering werkgroep AFR12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

12mei12:00Vergadering werkgroep SOD12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

19mei12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

juni

02jun12:00Vergadering werkgroep AP12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

09jun12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

09jun12:00Vergadering werkgroep PA12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

23jun12:00Vergadering werkgroep AFR12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

23jun12:00Vergadering werkgroep SOD12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

30jun12:00Vergadering werkgroep AP12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

juli

07jul12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

07jul12:00Vergadering werkgroep PA12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

augustus

Geen bijeenkomsten