Overlegzaken

Het Sector Overleg Defensie, SOD, is het overleg op centraal niveau tussen werkgever (in dit geval de HDP) en de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden van Defensiepersoneel, waaronder de ACOM/CCOOP), waarbij arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden aan de orde komen.

 

Werkgroepen

Onder het SOD ressorteren een aantal werkgroepen, de werkgroep AP (Algemeen Personeelsbeleid), de werkgroep PA (Post Actieven), de werkgroep AFR (Algemene en Financiële Rechtspositie) en de werkgroep REO (Reorganisaties).
Indien partijen het in werkgroepverband niet eens worden dan wordt het betreffende onderwerp geagendeerd voor overleg in het SOD.

 

Hieronder treft u de agenda aan voor alle geplande vergaderingen.

oktober

Geen bijeenkomsten

november

10nov12:00Vergadering werkgroep AP12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

17nov12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

17nov12:00Vergadering werkgroep PA12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

december

01dec12:00Vergadering werkgroep AFR12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

01dec12:00Vergadering werkgroep SOD12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

08dec12:00Vergadering werkgroep REO12:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

januari

Geen bijeenkomsten

februari

Geen bijeenkomsten

maart

Geen bijeenkomsten

april

Geen bijeenkomsten

mei

Geen bijeenkomsten