Overlegzaken

Het Sector Overleg Defensie, SOD, is het overleg op centraal niveau tussen werkgever (in dit geval de HDP) en de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden van Defensiepersoneel, waaronder de ACOM/CCOOP), waarbij arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden aan de orde komen.

 

Werkgroepen

Onder het SOD ressorteren een aantal werkgroepen, de werkgroep AP (Algemeen Personeelsbeleid), de werkgroep PA (Post Actieven), de werkgroep AFR (Algemene en Financiële Rechtspositie) en de werkgroep REO (Reorganisaties).
Indien partijen het in werkgroepverband niet eens worden dan wordt het betreffende onderwerp geagendeerd voor overleg in het SOD.

 

Hieronder treft u de agenda aan voor alle geplande vergaderingen.

oktober

26oct13:00Vergadering werkgroep SOD13:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

november

02nov10:00Vergadering werkgroep AP10:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

09nov13:00Vergadering werkgroep PA13:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

16nov10:00Vergadering Werkgroep REO10:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

23nov10:00Vergadering werkgroep AFR10:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

december

07dec13:00Vergadering werkgroep SOD13:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

14dec10:00Vergadering werkgroep AP10:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

21dec13:00Vergadering werkgroep PA13:00 Klik hier om alle relevante stukken te downloaden

januari

Geen bijeenkomsten

februari

Geen bijeenkomsten

maart

Geen bijeenkomsten

april

Geen bijeenkomsten

mei

Geen bijeenkomsten