Bestuur en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021

MEER NIEUWS...

Akkoord over Interimregeling ARBO-middelen bij thuiswerken wegens COVID-19

Recentelijk hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de vergoeding van ARBO-middelen voor medewerkers van Defensie die wegens COVID-19 (minimaal 2 uur per dag) thuiswerken. Er zullen ongetwijfeld vele vragen zijn bij werknemers over...

Jaarlijkse herdenking overleden Defensiepersoneel afgelast wegens corona

De Nationale Herdenkingsviering voor overleden Defensiepersoneel gaat dit jaar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door. Dit schrijven de organisatoren, het bestuur van het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, in een brief aan de...

Nieuwe aanpak en herstart Sectoroverleg Defensie moet leiden tot sneller resultaat

Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten. Het Sectoroverleg Defensie wordt zo...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.