MEER NIEUWS...

23 Militairen onderscheiden voor uitzonderlijke inzet tijdens missies

23 militairen ontvingen gisteren het Ereteken voor Verdienste in brons. Dat kregen ze uit handen van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen. Zij verdienden deze onderscheiding met bijzonder verdienstelijk optreden tijdens missies in Irak, Afghanistan, Mali en Sudan. Het Ereteken voor Verdienste in brons is een ministeriële onderscheiding die kan worden...

Actualiteiten Sectoroverleg Defensie (SOD)

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 dat op 27 november 2017 tot stand is gekomen was één van de conclusies dat er meer gedaan diende te worden om op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel meer sturing te krijgen. De ondervulling en de vroegtijdige uitstroom vroegen en vragen nog...

Kaderbijeenkomst over BMD/URD en Loongebouw Toelages militairen

Hiertoe wordt een tweetal dagen gepland waarop u, onderling en met leden van het Dagelijks Bestuur, in een open discussie van gedachten kunt wisselen over deze twee dossiers. Het gaat dan om de dossiers: • Actualiseren Besluit Medezeggenschap Defensie en Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (BMD/URD) • en om het dossier Loongebouw...

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.