De blog van de directeur werkgeverzaken nader geduid: “Hoe zat het ook al weer?”

Zoals inmiddels bekend is heeft de CCOOP er op 25 maart jl. voor gekozen om vooralsnog niet meer fysiek deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep arbeidsvoorwaarden. Wij zullen de standpunten van de CCOOP desnoods schriftelijk aanbieden zodat deze standpunten deel uitmaken van het dossier. Fysiek niet meer deelnemen impliceert dat we niet…

Lees meer

Nieuwsbrief 243

Op 25 maart jl. heeft de CCOOP (waar de ACOM deel van uitmaakt) besloten om aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie een brief te sturen waarin werd aangegeven dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zou gaan nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Dit had twee belangrijke oorzaken. Zo was er wederom een blog uitgekomen…

Lees meer

CCOOP en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

Op 25 maart jl. heeft de CCOOP (waar de ACOM deel van uitmaakt) besloten om aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie een brief te sturen waarin werd aangegeven dat zij vooralsnog niet meer fysiek deel zou gaan nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Dit had twee belangrijke oorzaken. Zo was er wederom een blog uitgekomen…

Lees meer

Voortgang arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie

Vakbonden en Defensie hebben de afgelopen weken verder gesprekken gevoerd over nieuwe arbeidsvoorwaarden.  Er zijn ideeën, wensen en uitgangspunten gewisseld. Daarbij zijn ook ingewikkelde onderwerpen aan de orde geweest, zoals: een nieuwe pensioenregeling, met bijbehorende overgangsmaatregelen en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen. De komende weken gaan de vakbonden en Defensie in…

Lees meer

Stoorzender maart 2019

In mijn vorige bijdrage haalde ik al uit naar de ridicule gedachte van de Commandant der Strijdkrachten om de opkomstplicht uit de mottenballen te halen. Dat zou dan een oplossing moeten betekenen voor de steeds nijpender wordende aantallen vacatures in de Defensieorganisatie. In veel politiek correctere bewoordingen werd deze Bob de Bouwer door zijn baas,…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal maart 2019

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het overleg in de sector Defensie weer hervat. Wel in aangepaste vorm, want er moet uiteraard veel gebeuren. Naast het arbeidsvoorwaardenoverleg dient er immers ook over vele andere dossiers overlegd te worden en dient de toch wel beperkte tijd zorgvuldig verdeeld te worden. Velen denken nu…

Lees meer

Stoorzender februari 2019

In het eerste nummer van het jaar schreef een collega-columnist in een magazine van een organisatie, die zich voordoet als behartiger van de belangen van werknemers bij Defensie: “Het jaar 2019 is nog geen drie weken oud en ik heb me al vier keer fiks geërgerd aan de negatieve berichtgeving in de media over Defensie”.…

Lees meer

Stoorzender januari 2019

Bij het begin van een nieuw jaar worden naar goede gewoonte wensen uitgewisseld en (goede) voornemens gemaakt. Laat ik dan ook beginnen U een voorspoedig, en vooral een gezond 2019 toe te wensen. Het afgelopen jaar 2018 was een jaar, waar we snel een streep onder zouden willen zetten. Immers: in de maand december zagen…

Lees meer

Het ABP schaamt zich echt nergens voor!

Een paar weken terug werden wij door enkele van onze leden gewezen op het terugvorderen van delen van het eerder door het ABP uitbetaalde pensioen. Een vreemde gang van zaken waar wij ons uiteraard direct in verdiept hebben. Uit de op dat moment beschikbare informatie bleek dat het ABP van mening was dat er ten…

Lees meer