Dienjaar: uitdaging, probleem of oplossing

Recentelijk kwamen de antwoorden binnen op de door Silvio Erkens (VVD) gestelde schriftelijk vragen inzake het dienjaar binnen Defensie. Het dienjaar, ingevoerd zonder enig overleg met de vakbonden in september 2023 met 125 plekken, was initieel bedoeld om “ervaring te kunnen opdoen bij Defensie”. Dat zou dan moeten gebeuren in een tussenjaar na de middelbare…

Lees meer

Vele Nederlanders onderscheiden bij lintjesregen

Ook dit jaar zijn vele Nederlanders vereerd met een Koninklijke onderscheiding. Onder de vele ontvangers bevond zich ook ons lid, de heer A. Bussel. De heer Bussel werd onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau. Als vanzelfsprekend feliciteren wij alle gedecoreerden in het algemeen en onze leden in het bijzonder met deze mooie en…

Lees meer

Mexicaanse Hond april 2024

Luitenant-admiraal Rob Bauer, de voorzitter van het Militair Comité, de hoogste militaire autoriteit van de NAVO, gaf onderlaatst een krachtige klaroenstoot af over de (militaire) dreigingen voor het Westen. Daarvan zijn de twee grootste: Rusland en terroristische organisaties. Toegespitst op Nederland wees hij op de consequenties van die dreigingen voor de bevolking, de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen,…

Lees meer

Voorwoord ACOM Journaal april 2024

Allereerst moet ik wederom constateren dat het er in de wereld niet veiliger op wordt. Op vele plaatsen in de wereld lopen de spanningen alleen maar verder op. Waar nodig en mogelijk proberen Nederland in het algemeen, en de Nederlandse Defensieorganisatie in het bijzonder, een bijdrage te leveren. Vaak door middel van inzet, zoals in…

Lees meer

April

Last Updated on 5 april 2024, 17:08 by stefan hop

Lees meer