Patstelling bezoldigingsstelsel voorgelegd aan AAC

Last Updated on 6 augustus 2020, 09:35 by Op 9 juli jl. is er, op verzoek van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), een extra SOD-vergadering gehouden om te bezien of er daadwerkelijk een gang naar de Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) gemaakt zou moeten worden. Deze gang zou zijn oorzaak…

Lees meer

Juli

Last Updated on 4 september 2020, 13:26 by

Lees meer

Juli 2020

Last Updated on 10 juli 2020, 17:58 by Als je op de website van Defensie kijkt, wat precies de taken van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) zijn, dan zou je eigenlijk grote bewondering voor iemand die deze functie bekleedt moeten hebben.Ik citeer enkele zinsneden van die website: ‘ De CDS is verantwoordelijk voor de inzet…

Lees meer

Voorwoord ACOM journaal juli 2020

Last Updated on 10 juli 2020, 18:00 by Het was in alle opzichten weer een hectische maand voor Defensie, het Defensiepersoneel, maar ook voor mij als uw voorzitter.De onzichtbare vijand corona lijkt aardig teruggedrongen maar voorzichtigheid blijft geboden. Men gaat langzaamaan weer ‘normaal’ aan het werk hoewel dat wel weer het ‘nieuwe normaal’ is. Ik…

Lees meer

STAVAZA aanpassen loongebouw voor militairen, volgens de ACOM, per 1 juli 2020.

Last Updated on 6 juli 2020, 08:00 by Vele leden, maar ook niet leden, hebben ons gevraagd om meer transparantie over wat de ACOM nu zou willen bereiken aangaande de aanpassingen aan het bezoldigingsstelsel voor militairen per 1 juli jl.Daar kunnen we duidelijk over zijn, wij wilden, zoals afgesproken in het laatste AV-akkoord, een nieuw…

Lees meer