Patstelling bezoldigingsstelsel voorgelegd aan AAC

Op 9 juli jl. is er, op verzoek van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), een extra SOD-vergadering gehouden om te bezien of er daadwerkelijk een gang naar de Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) gemaakt zou moeten worden. Deze gang zou zijn oorzaak dan moeten vinden in de verschillende standpunten aangaande…

Lees meer

Juli 2020

Als je op de website van Defensie kijkt, wat precies de taken van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) zijn, dan zou je eigenlijk grote bewondering voor iemand die deze functie bekleedt moeten hebben.Ik citeer enkele zinsneden van die website: ‘ De CDS is verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie’, ‘Een andere taak van…

Lees meer

Voorwoord ACOM journaal juli 2020

Het was in alle opzichten weer een hectische maand voor Defensie, het Defensiepersoneel, maar ook voor mij als uw voorzitter.De onzichtbare vijand corona lijkt aardig teruggedrongen maar voorzichtigheid blijft geboden. Men gaat langzaamaan weer ‘normaal’ aan het werk hoewel dat wel weer het ‘nieuwe normaal’ is. Ik hoop oprecht dat dit nieuwe normaal wel een…

Lees meer

STAVAZA aanpassen loongebouw voor militairen, volgens de ACOM, per 1 juli 2020.

Vele leden, maar ook niet leden, hebben ons gevraagd om meer transparantie over wat de ACOM nu zou willen bereiken aangaande de aanpassingen aan het bezoldigingsstelsel voor militairen per 1 juli jl.Daar kunnen we duidelijk over zijn, wij wilden, zoals afgesproken in het laatste AV-akkoord, een nieuw bezoldigingsstelsel invoeren per 1 juli 2020. Hierover staat…

Lees meer