Juli 2020

Last Updated on 10 juli 2020, 17:58 by

Als je op de website van Defensie kijkt, wat precies de taken van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) zijn, dan zou je eigenlijk grote bewondering voor iemand die deze functie bekleedt moeten hebben.
Ik citeer enkele zinsneden van die website: ‘ De CDS is verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie’, ‘Een andere taak van de CDS is de verantwoordelijkheid voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Hij
moet dus zorgen voor de omstandigheden waarin militaire eenheden genoeg personeel hebben….. De CDS is de belangrijkste militair adviseur van Nederlands politieke leiders.’
Als toeschouwer constateer ik dat sinds oktober 2017 slechts weinig positiefs over de CDS te ontdekken is… En dan plotseling… Hij verschijnt in het nieuws door zijn mening dat een toelage voor 8 superstafadjudanten terecht zou zijn… Hij moet wel gedacht hebben, dat er zoveel militairen uit zijn organisatie verdwijnen, laat ik er tenminste 8 behouden, kunnen we tenminste met een mini-team aan de zomeravondvoetbalcompetitie meedoen…
Al bij zijn aantreden in 2017 liet ik mijn twijfel blijken maar wat deze Mijnheer Bauer nu uitspookt kan ik niet anders kwalificeren als het kopen van loyaliteit van functionarissen, die, naar mijn mening, geen andere toegevoegde waarde hebben dan het aangeven van het mapje met de speech van de super-generaals en het 3 passen linksachter bij hen lopen…
Een draagvlak op de werkvloer in de organisatie? NIHIL.. Noch voor de CDS noch voor deze fraai met nestels, als waren het carnavalsvierders, uitgedoste superadjudanten… Dat de CDS recent ook nog grootofficier in de Kroonorde in België werd en zei daarmee vereerd te zijn toont maar weer het belang van dit soort uiterlijkheden op zijn niveau aan…
Als nu eens eindelijk serieus werk zou worden gemaakt van een solide en inzichtelijk functiewaarderingssysteem, zou een begin kunnen worden gemaakt met de o zo gewenste objectivering van het loongebouw binnen Defensie. Alleen op basis van zo’n systeem kunnen functies van gelijke zwaarte ook gelijk beloond worden. Nu is het met een plakwerk van toelagen een onoverzichtelijke wirwar, en wordt met de huidige systematiek veroorzaakt dat hoe dichter je zit bij het ‘beleid’ je des te beter af bent.
De geachte werkgever Defensie zou dan ook eens serieus een stap kunnen maken, zodat de paarden die haver verdienen die ook krijgen! Maar dan wel structureel en niet met toelages… (is ook goed voor de hypotheek-toetsing!), zelfs niet die dwaze toelage om de laagste salarisgroepen boven het wettelijk minimumloon te brengen! En weer kon Defensie in het SOD (eind juni) niet leveren omdat de werkgever de urgentie kennelijk niet onderkent.
Al met al ga ik met een chagrijnig gevoel de zomerperiode in, omdat ik geen enkele positieve activiteit bij de werkgever zie. Desondanks wens ik U een plezierige vakantieperiode toe, reis verstandig, en zet de sores van U af…