Nieuw persoonlijk opleidingsbudget burgermedewerkers

Vooruitlopend op de formalisering van de regelgeving verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 wordt met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 de Individuele opleidingsaanspraak (het Persoonlijk opleidingsbudget) ingevoerd. Deze aanspraak is in aanvulling op de bestaande artikelen voor loopbaanmogelijkheden, gericht op talentontwikkeling van de burgermedewerker. De individuele opleidingsaanspraak is een persoonlijk opleidingsbudget dat de burgermedewerker kan gebruiken voor…

Lees meer

Discrimineert het AV-akkoord militairen op leeftijd?

Verschillende militairen hebben een verzoek/rekest ingediend omdat zij van mening waren dat zij individueel onevenredig benadeeld waren doordat zij geen gebruik kunnen maken van het opleidingsbudget in de laatste vijf jaar voor UGM. Deze verzoeken/rekesten werden, indien het alleen om dit argument ging, niet gehonoreerd door Defensie. Leeftijdsdiscriminatie is niet toegestaan, behalve als dit onderscheid…

Lees meer

Kiezen voor vuile handen omdat niets doen een groter kwaad is!

Op 9 april 1945 wordt, kort voor de capitulatie van Nazi-Duitsland, in het Beierse (krijgs)gevangenenkamp Flossenbürg, de 39-jarige Lutherse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer door ophanging om het leven gebracht. Deze executie, die plaats heeft op persoonlijk bevel van de Führer, is de onvermijdelijke consequentie van Bonhoeffer’s verzetsactiviteiten tegen het nationaalsocialistische regiem en zijn persoonlijke…

Lees meer

Kiezen voor vuile handen omdat niets doen een groter kwaad is!

Op 9 april 1945 wordt, kort voor de capitulatie van Nazi-Duitsland, in het Beierse (krijgs)gevangenenkamp Flossenbürg, de 39-jarige Lutherse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer door ophanging om het leven gebracht. Deze executie, die plaats heeft op persoonlijk bevel van de Führer, is de onvermijdelijke consequentie van Bonhoeffer’s verzetsactiviteiten tegen het nationaalsocialistische regiem en zijn persoonlijke…

Lees meer