Nieuw persoonlijk opleidingsbudget burgermedewerkers

Last Updated on 3 februari 2020, 13:36 by Vooruitlopend op de formalisering van de regelgeving verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 wordt met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 de Individuele opleidingsaanspraak (het Persoonlijk opleidingsbudget) ingevoerd. Deze aanspraak is in aanvulling op de bestaande artikelen voor loopbaanmogelijkheden, gericht op talentontwikkeling van de burgermedewerker. De individuele opleidingsaanspraak is een…

Lees meer

Discrimineert het AV-akkoord militairen op leeftijd?

Last Updated on 14 februari 2020, 11:55 by Verschillende militairen hebben een verzoek/rekest ingediend omdat zij van mening waren dat zij individueel onevenredig benadeeld waren doordat zij geen gebruik kunnen maken van het opleidingsbudget in de laatste vijf jaar voor UGM. Deze verzoeken/rekesten werden, indien het alleen om dit argument ging, niet gehonoreerd door Defensie.…

Lees meer

Kiezen voor vuile handen omdat niets doen een groter kwaad is!

Last Updated on 10 november 2020, 13:03 by Jan Kropf Op 9 april 1945 wordt, kort voor de capitulatie van Nazi-Duitsland, in het Beierse (krijgs)gevangenenkamp Flossenbürg, de 39-jarige Lutherse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer door ophanging om het leven gebracht. Deze executie, die plaats heeft op persoonlijk bevel van de Führer, is de onvermijdelijke consequentie…

Lees meer

Kiezen voor vuile handen omdat niets doen een groter kwaad is!

Last Updated on 16 januari 2020, 07:45 by Op 9 april 1945 wordt, kort voor de capitulatie van Nazi-Duitsland, in het Beierse (krijgs)gevangenenkamp Flossenbürg, de 39-jarige Lutherse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer door ophanging om het leven gebracht. Deze executie, die plaats heeft op persoonlijk bevel van de Führer, is de onvermijdelijke consequentie van Bonhoeffer’s…

Lees meer