Defensie en Centrales weer om tafel voor arbeidsvoorwaarden

Last Updated on 15 april 2019, 09:20 by De Centrales en Defensie hebben vandaag met elkaar afgesproken de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Het streven is om zo snel mogelijk een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten.  Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe pensioenregeling…

Lees meer

Geruchten, actualiteiten en meer

Last Updated on 15 april 2019, 11:19 by Wij krijgen nogal wat vragen vanuit de achterban aangaande een aantal zaken. Heeft u, als lid van de ACOM, na het lezen van dit artikel nog meer vragen schroom dan niet om die te stellen via info@acom.nl. Op intranet is een artikel van Defensie verschenen waar een aantal…

Lees meer

Bijeenkomst vakbonden en MC-leden op 1 februari

Last Updated on 25 juli 2019, 14:14 by Op 1 februari a.s. organiseren alle vakbonden voor defensiepersoneel, die participeren in het georganiseerd overleg, een bijeenkomst voor alle MC-leden binnen Defensie. Het maakt daarbij niet uit of men in het CMC, een DMC, een GMC, een MC of TRMC (of nog een andere vorm van medezeggenschap)…

Lees meer

ABP in hoger beroep tegen uitspraak

Last Updated on 15 april 2019, 09:11 by Op 17 januari 2019 lazen wij op de website van het ABP dat het ABP in hoger beroep gaat tegen het vonnis dat de Rechtbank Amsterdam op 21 december 2018 heeft uitgesproken. Wij hadden op dat moment de formele dagvaarding van het ABP nog niet ontvangen. Wij…

Lees meer

Voorschot pensioenpremie-inhouding voor militairen in 2019

Last Updated on 25 juli 2019, 14:17 by Defensie en de bonden zijn overeengekomen dat bij militairen in 2019 een voorschot werknemersdeel pensioenpremie wordt ingehouden van 9,28%. Dit premiepercentage is gelijk aan het premiepercentage dat bij militairen in 2018 is ingehouden. Dit geldt tot er tussen Defensie en de bonden een structurele pensioenregeling specifiek voor…

Lees meer

Opnieuw bezoekt de deurwaarder Defensie

Last Updated on 15 april 2019, 08:29 by De rechter in kort geding in Den Haag heeft in zijn uitspraak van 21 december de vorderingen van de defensiebonden afgewezen. Uit de uitspraak wordt duidelijk dat de kort gedingrechter van oordeel is dat er een afspraak tussen defensie en de bonden zou bestaan, waaruit blijkt dat…

Lees meer