Defensie is met inzetbrief arbeidsvoorwaarden gekomen

Last Updated on 7 december 2020, 17:11 by

Afgelopen vrijdag is Defensie eindelijk met de arbeidsvoorwaarden-inzetbrief gekomen.

Niet alleen qua moment maar ook qua inhoud toch wel een tegenvaller. Nadat wij op 29 oktober met een inzetbrief arbeidsvoorwaarden kwamen deden de collega-bonden dat op 13 november jl. Vervolgens heeft defensie de tijd genomen tot zo ongeveer de verjaardag van Sinterklaas, maar dat was in ieder geval niet omdat het een leuke surprise betrof. Eigenlijk wordt er ook niet ingegaan op de eerder aangehaalde inzetbrieven van de bonden.


Mooi dat de Staatssecretaris aangeeft te willen spreken over het personeelsbeleid voor de toekomst, en dat dit zoals beschreven is in de Defensievisie, voor Defensie een essentieel onderwerp is. Maar de Defensievisie geeft een doorkijk tot 2035 en het personeelssysteem voor militairen had al aangepast moeten zijn


Evenzo geeft de Staatssecretaris aan dat in vorige arbeidsvoorwaardenakkoorden afspraken zijn gemaakt om te komen tot een nieuw personeelssysteem en tot de herziening van het bezoldigingsstelsel. Beide zijn voor Defensie, zo blijkt uit de brief, een belangrijke basis voor de toekomst. Dat is toch wel veelzeggend als we terugkijken en moeten constateren dat de daarbij afgesproken datums niet gehaald zijn. De zinsnede “De uitwerking van het nieuwe bezoldigingsstelsel is weerbarstige materie gebleken” raakt dan ook, uiteraard slechts naar onze mening, kant noch wal. Er is simpelweg te laat begonnen en te weinig voor gedaan.Als we dan kijken wat Defensie wel wil, komen we er in ieder geval op uit dat Defensie opteert voor een looptijd van één jaar, waar wij eerder opteerden voor een looptijd van (maximaal) twee jaar. Op zich niet schokkend, maar wij vinden één jaar wel erg kort als we zien wat erin dat jaar weer op de overlegtafels afkomt. Voor we het weten beginnen we weer aan de onderhandelingen over het volgende arbeidsvoorwaardenakkoord.

Daarnaast wil Defensie op korte termijn handen en voeten geven aan nieuwe aanstellings- en contractvormen voor militair en burgerpersoneel. Alsof we het nog niet druk genoeg hebben met de afspraken die er al lagen uit eerdere akkoorden en we formeel nog steeds niet gesproken hebben over de beruchte proeftuinen en pilot’s binnen Defensie.

De focus van Defensie ligt gelukkig niet alleen op toekomstige ontwikkelingen, en Defensie wil dan ook graag praten over zaken als loonontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de gevolgen van Corona op het werken bij Defensie, duurzame inzetbaarheid en het Sociaal Beleidskader.

Defensie eindigt met de zinsnede “We staan aan het begin van het arbeidsvoorwaardenoverleg.” En die is voor ons alleszeggend. Het jaar 2020 duurt nog maar een paar weken en dan verloopt het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord. Denkt Defensie nu echt dat er nu in een paar weken een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie kan worden overeengekomen waar de leden van de vakbonden/centrales mee kunnen instemmen? Dan moeten ze ons toch wel heel snel gaan verrassen want zaken als “Defensie wil een loonbod doen dat waardering uitspreekt voor de inzet van zowel militairen als burgers, zonder deze werkelijkheid uit het oog te
verliezen.” komen initieel niet echt hoopgevend over als daarvoor al gerept wordt over “We verkeren in een nieuwe werkelijkheid van economische en financiële onzekerheden.”


We zullen in het formele overleg zien wat de waarde is van deze brief en wat men nu exact bedoeld, maar als we kijken naar de timing en de inhoud heeft het toch wel ernstig de schijn van too little, too late.

Wordt vervolgd.

Klik hier voor de inzetbrief van de CCOOP (ACOM).
Klik hier voor de inzetbrief van de collega-bonden.
Klik hier voor de inzetbrief van Defensie.