Voorwoord ACOM Journaal oktober 2019

Last Updated on 10 oktober 2019, 13:30 by

De tijd vliegt voorbij en inmiddels lijkt het wel herfst. Koud en guur en zelfs de hagelstenen kletteren op het dak. Overigens geldt dit herfstachtige niet alleen voor het weer, maar ook voor vele onderwerpen die ons allen indirect dan wel direct raken of kunnen raken. Herfst is immers een tijd waarin het weer nogal grillig kan zijn en snel kan veranderen.

Eén van de vele zaken waar veel commotie over is lijkt mij toch wel alles rondom de pensioenen. Ik had oprecht verwacht dat daar op Prinsjesdag toch wel wat meer aandacht voor zou zijn. Dat de politiek zou aangeven hoe men de voorliggende kortingen zou gaan voorkomen of op zijn minst uitstellen.

Maar niets van dat alles. Veel kabaal van vele “prominenten” maar niet veel goeds of hoopvols. Maar laat ik daar nu niet teveel over uitweiden, daar hebben anderen al genoeg over gezegd, en ook Ben Groen geeft daar in een artikel in dit nummer van ACOM Journaal weer wat meer informatie over. In die zin is dat ondertussen een serie artikelen aan het worden die ik altijd graag lees.

Een tweede voorbeeld van grilligheid is de situatie rondom de protestactie van de boeren die recentelijk in Den Haag gehouden werd. Een actie waar ik een groot begrip voor heb, – zelfs nadat ik daardoor uren in de file heb gestaan!

Uiteraard zet zo’n actie mij ook aan het denken in relatie tot Defensie. Ook bij Defensie in het algemeen en voor het personeel in het bijzonder, moet immers nog veel gebeuren. Een grote actie zou wellicht weer eens een keer op de discussietafel terecht kunnen komen. Als ik dan beelden zie van grote colonnes tractoren die van links naar rechts slingeren op de carnavalsmuziek van het driemanschap Snollebollekes uit Brabant, kan ik uiteraard mijn lachen niet houden,- hoe ludiek kan het zijn.

Maar ook de (te) grote aantallen tractoren op het Malieveld en de daar ten beste gegeven wielspins waardoor de grasplaggen door de lucht vlogen, waren ludiek. Hoewel het Haagse groenbeheer daarover ongetwijfeld heel anders zal hebben gedacht. Ik zie het al voor mij, grote aantallen Defensievoertuigen in colonne naar het Malieveld en de beschikbare luchtvaartuigen collectief in de lucht erboven. Eindelijk eens de aandacht die Defensie verdient! Hoe mooi zou dat zijn…

Als ik echter de dag na de acties in de pers lees dat de politiek toch vooral wil gaan snijden in de veestapel, sta ik, net als vele boeren, weer met beide benen op de grond. Het moment van aandacht is geweest, vervolgens doet de politiek een plas en alles is weer zoals het was. Zo zal het artikel in De Telegraaf van 3 oktober waarin premier Rutte aangeeft dat er extra geld naar Defensie moet gaan ook wel weer opgewarmde lucht blijken.

Grillig en wisselen, zoals eerder aangeven, net als de herfst.

Datzelfde geldt ook voor Marco Kroon, een van onze ridders Militaire Willemsorde. RMWO wordt men ‘niet zomaar’ en wat mij betreft staan de daden die ervoor gezorgd hebben dat ook Marco Kroon geridderd werd, op geen enkele wijze ter discussie. Deze man is een Held, en dat schrijf ik bewust met een hoofdletter. Maar hij is ook een man die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws is en helaas niet altijd positief.

Hoge bomen vangen veel wind, zeker in de herfst, maar voor mij staat ook vast: Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dat geldt ook voor Marco Kroon, – misschien zelfs juist voor Marco Kroon. Reden temeer voor ACOM Journaal om hem te interviewen. Een interview waarin hij zijn verhaal vertelt. Een duidelijk verhaal.

Ik wens u allen veel leesplezier toe en hoop dat we allen niet teveel last zullen ondervinden van de herfst, het kan dan immers niet alleen grillig zijn maar ook stevig stormen.