Voorwoord ACOM Journaal november 2023 – arbeidsvoorwaardenspecial

De laatste maand is weer voorbij gevlogen, en elke dag leek wel weer vreemder of meer bijzonder dan de dag ervoor. Vlak na het schrijven van mijn vorige voorwoord voor ACOM Journaal, hebben de terroristen van Hamas Israël aangevallen.

Hoewel aangevallen wellicht een understatement is. Het gaat hier immers om een terroristische aanslag van een terreurorganisatie. Vele onschuldige mensen die het leven lieten en vaak op schandalige wijze aan hun einde zijn gekomen, waarbij bejaarden, vrouwen en kinderen geenszins gespaard bleven. Ook honderden mensen werden ontvoerd en hoe het met die mensen gaat is in de meeste gevallen volstrekt onduidelijk. Wat zullen die mensen dagelijks radeloos zijn, – het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven.

Maar ook door de reactie van Israël vallen dagelijks vele slachtoffers, en helaas doorgaans onschuldige burgers. Elke dag een enorm menselijk leed en het einde lijkt nog niet in zicht. Daardoor komen de andere brandhaarden in de wereld, waaronder de invasie van de Russen in Oekraïne, steeds minder prominent in het nieuws. Men zou zo maar kunnen denken dat de Russen, Iran en Noord-Korea elk op hun eigen wijze hier garen bij spinnen.

Aan de andere kant van het actuele nieuws inzake Defensie zijn een dezer dagen de eerste F-16’s overgevlogen naar het Europese F-16 trainingscentrum in Roemenië. De toestellen zijn bedoeld om Roemeense en Oekraïense vliegers op te leiden. Maar voor dat daarmee begonnen wordt zullen eerst de instructeurs van Lockheed Martin, die de betreffende trainingen gaan verzorgen, een opfriscursus krijgen op deze toestellen.

In totaal zullen door Nederland 12 tot 18 F-16’s beschikbaar worden gesteld; ze blijven dus vooralsnog Nederlands eigendom. Zoals de minister recentelijk al meermaals aangaf is het voor Nederland belangrijk dat Oekraïne de oorlog niet verliest. Het kabinet vindt het daarom erg belangrijk om steun te blijven geven aan het versterken van de Oekraïense strijdkrachten.

Ook opvallend was het bericht op 28 oktober dat “onze staatssecretaris”, Christophe van der Maat, per 30 oktober zijn functie als staatssecretaris van Defensie zou neerleggen om de functie van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op zich te nemen. Zijn collega, Eric van der Burg, kon (en kan) om gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk niet uitoefenen.

Wij hopen dat Eric van der Burg snel herstelt. Uiteraard primair voor hem, maar dat zou betekenen dat wij “onze staatssecretaris” weer terugkrijgen. Naar onze mening is er zoveel te doen op het departement van Defensie dat een minister én een staatssecretaris absoluut wenselijk en misschien wel noodzakelijk zijn. De taken van de staatssecretaris van Defensie zijn nu bij de minister van Defensie terechtgekomen.

Als laatste nieuws inzake Defensie haal ik graag het bereikte onderhandelaarsresultaat aan. Het thans voorliggende nummer van ACOM Journaal kunt u in die zin ook zien als een ‘arbeidsvoorwaardenspecial’. In deze special wordt de duiding van het bestuur van de ACOM gegeven op elk element van het voorliggende resultaat.

Een resultaat dat het bestuur u met een positief advies voorlegt. Maar het is uiteraard aan u om te bepalen of u instemt met het voorliggende resultaat, het afwijst of dat u zich onthoudt van stemmen. Maar ik roep u vooral op om uw mening kenbaar te maken. Het gaat immers om uw belangen en die van vele (toekomstige) collegae.

Samenvattend: blijf veilig en breng vooral uw stem uit inzake het onderhandelaarsresultaat.