Voorwoord ACOM Journaal juni 2022

Last Updated on 10 juni 2022, 10:37 by

Voor u ligt een extra dikke editie van ACOM Journaal. Bij het “maximaal haalbare resultaat binnen de AVW-ruimte van Defensie” hebben we een speciale AVW-editie uitgebracht en dat werd door veel mensen, zowel leden als niet-leden van de ACOM, enorm gewaardeerd.

Aangezien het deze keer samenviel met het ter persé gaan van het reguliere ACOM Journaal is het dus een extra dikke editie geworden. Zowel digitaal als in drukversie. En zoals altijd ook op vele locaties in het land te vinden. Ik hoop oprecht dat dit nummer vele vragen aangaande het AVW-onderhandelingsresultaat zal beantwoorden.

Desondanks ben ik er ook van overtuigd dat het minstens net zoveel vragen zal oproepen. Ik heb al vele tientallen, misschien wel honderden leden gesproken om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. Dat zal ik ook tot 7 juli blijven doen. Ook zullen zowel Stefan Hop, onze onderhandelaar, als ikzelf het land ingaan om e.e.a. uit te leggen. Deels samen met de andere vakbonden binnen Defensie en vertegenwoordigers van Defensie, deels als ACOM. U heeft immers recht op uitleg en op antwoorden op uw vragen. Ik roep u dan ook op om een van deze bijeenkomsten bij te wonen, naar de uitleg te luisteren en vragen te stellen. Het gaat immers om uw CAO, – niet om die van mij.

Ik ben er van overtuigd dat er een mooi totaalpakket voorligt en sta daar ook achter. Sterker nog, zoals u kunt lezen in dit nummer heeft het Bondsbestuur van de ACOM besloten dit onderhandelingsresultaat met een positief advies aan u voor te leggen. En dat doet het bestuur niet zomaar. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat dit een goed totaalpakket is, – goed voor het personeel én goed voor Defensie.

Of u dat ook vindt kunt u vanaf nu laten weten. U leest elders in deze editie waar u dit kunt doen, en ik roep u dan ook op om hier gebruik van te maken. Elke stem telt en bij de ACOM zijn het op die manier de leden die bepalen of dit onderhandelingsresultaat een akkoord gaat worden. En of u nu voor of tegen bent, maak vooral gebruik van uw stemrecht. De uitkomst is echt geen vanzelfsprekendheid.

Het is echter niet alleen het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden dat mij inzake Defensie vrolijk stemt. Ook voor andere zaken is immers veel extra (structureel) geld beschikbaar; waarbij de reden daarvoor mij nog steeds droevig stemt. Ik leef oprecht mee met alle mensen die direct of indirect slachtoffer zijn van de Russische invasie in de Oekraïne.
Door deze feiten werd de “BV Nederland” echter wel met de neus op de feiten gedrukt en werd duidelijk dat vrede en veiligheid nooit vanzelfsprekend en zeker niet gratis zijn. Dat biedt voor Defensie dan ook perspectief. Perspectief op meer materiaal, materieel en personeel. Perspectief om te groeien; al zou het niet in omvang zijn dan toch zeker in slagvaardigheid en doorzettingsvermogen.

En last but not least, is het deze maand weer Veteranendag. Zaterdag 25 juni is het zover. Eindelijk weer fysiek bijeen om de veteranen te eren. Het respect bieden dat de veteranen verdienen, eigenlijke elke dag, maar op deze dag tonen we dat ook. Voor het eerst na de coronapandemie weer groots opgezet in het ‘Haagse’.
Iets groots waar we ook best trots op mogen zijn, maar toch zijn we er wat dat betreft nog lang niet en zijn er nog veel veteranenzaken die we als Nederland beter kunnen doen of beter kunnen regelen. Maar voor nu verheug ik mij oprecht op Veteranendag 2022, en met mij vele anderen.

Stay safe.