Voorwoord ACOM Journaal juli 2019

Last Updated on 9 september 2019, 10:17 by

Voor u ligt een speciale editie van ACOM Journaal. Op 2 juli 2019 is er in de vroege ochtend, na een periode van intensief onderhandelen, in de sector Defensie een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt. Dit resultaat is nog diezelfde dag bekrachtigd in een vergadering van het Sector Overleg Defensie.

Dat ging allemaal niet van een leien dakje en er is door alle betrokken partijen zeer hard voor gewerkt. Verschillen zijn overbrugd en er is uiteindelijk een totaalpakket op papier gezet waar alle partijen zich volmondig achter hebben geschaard. Allereerst wil ik dan ook graag via deze weg een compliment geven aan alle betrokkenen. Niet alleen de onderhandelaars maar ook alle mensen eromheen. Het waren vaak lange en hectische dagen (en/of nachten) maar het resultaat mag er zijn.

Er ligt nu een totaalpakket voor met, vind ik, positieve elementen voor alle groepen en generaties. Op de inhoud zullen we verderop in deze speciale editie nog dieper ingaan, maar ik hoop oprecht dat u het pakket in totaliteit zult beoordelen en met mij eens zult zijn dat dit een mooi totaalpakket is.

Er worden stappen gezet op vele dossiers en wat ons betreft zullen er bij een volgend akkoord de nodige vervolgstappen gezet (moeten) worden. Sterker nog, zelfs binnen de looptijd van dit (eventuele) akkoord. Er is immers niet voor niets aangegeven dat er op 1 juli 2020 een nieuw loongebouw wordt gerealiseerd waarbij niemand er in loon op achteruit gaat. Wat ons betreft kan dat dus alleen maar betekenen dat mensen er dan weer op vooruit zullen gaan. Dat kan dus al een positieve extra stap zijn binnen de looptijd van dit (eventuele) akkoord!

Ik vind het ook belangrijk dat er duidelijkheid komt over de compenserende maatregelen voor het herstellen van de nadelige effecten van het nieuwe pensioenstelsel. De meeste mensen zullen minder premie gaan betalen en zien daardoor meteen een netto effect op de loonstrook. Voor mensen die meer premie zouden moeten betalen wordt dit hersteld en komt dat voor rekening van de werkgever.

Er is ook duidelijkheid over de compensatie voor de mensen die door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel een verminderd pensioenperspectief hebben. Ook de keuze om in het geval van meerdaagse activiteiten 8 uur ZZF toe te kennen voor elke zaterdag, zondag of feestdag vindt ik een goede stap. Zeker omdat men mag kiezen of deze wordt opgenomen of uitbetaald, en dat in geval van uitbetaling het reguliere uurloon wordt betaald.

Maar er gebeurt meer in de ‘Defensiewereld’. Er is net weer een zeer respectvolle Veteranendag gehouden, – het was in alle opzichten een mooie en memorabele dag. De aandacht en waardering voor veteranen wordt terecht steeds groter. Onze veteranen verdienen ons aller respect en waardering. Onlangs zijn er ook dapperheidsonderscheidingen uitgereikt. Aan drie onderofficieren (actief dan wel b.d.) werd door onze Koning een Bronzen Kruis uitgereikt en aan een marinier der eerste klasse een kruis van verdienste. Deze onderscheidingen zijn bestemd voor Nederlanders en niet-Nederlanders die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk hebben gediend.

Ik wens u veel wijsheid toe bij het bepalen van uw standpunt aangaande de arbeidsvoorwaarden en roep u op om een voorlichtingssessie bij te wonen en het resultaat goed te bestuderen. Maar vooral om uw stem uit te brengen. Uiteindelijk bepalen de leden van de bonden of het resultaat wel of niet omgezet wordt in een akkoord.

En daarnaast wens ik u allen, voor zover u met verlof gaat, een heel goed verlof toe.