Voorwoord ACOM Journaal juli 2021

Last Updated on 8 juli 2021, 14:14 by

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf sta ik op het punt om te vertrekken naar Den Haag. Nederland is in rep en roer door de aanslag op Peter R. de Vries de avond ervoor.

Wederom een aanslag op de rechtstaat en waar, terecht, heel Nederland door onthutst is. Ik hoop oprecht dat Peter deze aanslag overleeft en dat de daders, maar met name de opdrachtgever(s), gepakt en zwaar gestraft worden. Uiteraard wensen we daarbij niet alleen Peter maar ook zijn familie en naasten alle kracht toe om hier doorheen te komen.

Niet alleen door deze aanslag zien we dat ‘de wereld’ om ons heen verandert, – dit gaat uiteraard veel verder. We hebben allemaal in de media kunnen zien wat er speelde rond de Zr.Ms. Evertsen in de Zwarte Zee. Ook in dat opzicht zien we zaken veranderen.

Los van de daadwerkelijke ‘acties’ vlak bij de Evertsen zagen we daarvoor al vele zaken op (met name) sociale media gebeuren. Van het manipuleren van AIS (Automatic Identification System) informatie tot onjuiste media informatie. Daar zijn we in Nederland, naar mijn mening, nog onvoldoende op voorbereid en ook dat is iets waarbij we de komende jaren een slag zullen moeten maken. Informatie en desinformatie integreren in informatiegestuurd optreden.

De rit naar Den Haag gaat over iets wat veel minder belangrijk is namelijk een hoorzitting over de WOB-procedure aangaande de stafadjudanten. Recentelijk heeft Defensie al een aanzienlijk aantal stukken openbaar gemaakt inzake een door de VBM ingezette WOB-procedure. Maar een aantal cruciale vragen bleef nog onbeantwoord. Daar zullen we straks om vragen. In een volgend nummer van ACOM Journaal zullen we uitgebreid terugkoppelen wat die WOB-procedures hebben opgeleverd.

Overigens is het ook erg opvallend dat de staatssecretaris van Defensie onlangs in een Kamerbrief onomwonden aangaf dat er sprake was van onbevoegd gesloten overeenkomsten. Dat is de slotconclusie na een nader onderzoek naar de inhoud, de bedoeling, de begrenzing en de grondslag van de afspraken. Voor ons was al vanaf het begin duidelijk dat een en ander niet volgens de regels was afgehandeld.

Ook wordt in deze brief aangegeven dat de “eindverantwoordelijke functionaris” hierop dan ook door de secretaris-generaal is aangesproken. Daarop is de commandanten van de defensieonderdelen duidelijk gemaakt dat dit instrument op deze manier in de toekomst niet opnieuw mag worden gebruikt.

Dat is toch wel apart. Er zijn 8 vaststellingsovereenkomsten gesloten en er wordt, let wel, één persoon, die eindverantwoordelijk is, hierop aangesproken. Als deze besluiten onbevoegd genomen zijn zou het toch voor de hand liggen om dat te laten onderzoeken door een onafhankelijk ‘instituut’ of door de KMar. Maar, zoals beloofd, in een volgend nummer meer hierover.

Laatst heeft u kunnen lezen dat we het “koffiedrinken” hebben omgezet in het hervatten van de onderhandelingen arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie. Uiteraard respecteren wij als altijd wél de vertrouwelijkheid van die gesprekken en kunnen wij u niets vertellen over de inhoud of voortgang van die onderhandelingen.

Wat ik u wel kan vertellen is dat wij een eventueel onderhandelingsresultaat aan de leden zullen voorleggen. Als dit een resultaat is waar wij achter staan zal dit begeleid worden met een neutraal of positief advies. Mocht het een resultaat zijn waar wij niet achter staan dan zullen wij het vanzelfsprekend ook aan u voorleggen, maar dan uiteraard met een negatief (of neutraal) advies. Ook als dit in de verlofperiode valt. Houd in die zin de website van de ACOM in de gaten en/of abonneer u op de nieuwsbrief. Via beide kanalen zullen we u informeren zodra dat kan.

Voor nu een fijn verlof voor diegenen die verlof gaan genieten en blijf vooral gezond en veilig.