Voorwoord ACOM Journaal januari 2023

Last Updated on 12 januari 2023, 08:45 by

Vlak voor de Kerst werd geformaliseerd dat medewerkers van Defensie die op eerste Kerstdag 2022 voor het ministerie werkzaam waren, een speciale beloning tegemoet kunnen zien in maart 2023. Elders in deze editie van ACOM Journaal leest u daar meer over.
Het ging uiteraard niet vanzelf en ik wil dan ook beginnen met een woord van dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet. Volgens mij is dit een mooi en terecht gebaar; er wordt immers ook de komende tijd weer het nodige verwacht van de medewerkers van Defensie, – en dan is ook dit weer een mooi perspectief: ‘Er komt immers wat aan’.

Perspectief is altijd belangrijk in het leven en dat geldt ook voor Defensie in het algemeen en voor het personeel in het bijzonder. Bij perspectief hoort ook zoveel mogelijk duidelijkheid. Geen loze toezeggingen of beloftes, maar wel zoveel duidelijkheid als mogelijk is. Ook duidelijk maken dat ‘we’ zaken nog niet duidelijker kunnen maken (en waarom) is dan een eerlijke duidelijkheid.

Een mooi voorbeeld daarvan is wat mij betreft de situatie rondom een nieuwe ‘Landmachtlocatie’ in de Flevopolder. Landmachtlocatie heb ik hier overigens bewust tussen aanhalingstekens geplaatst omdat we daarmee de locatie tekort zouden doen. Het gaat immers (planmatig) om een grote (ca. 500 hectare) nieuwe kazerne inclusief oefenterrein waar ook ondersteunende eenheden worden gehuisvest uit meerdere Defensieonderdelen.

Nadat er al steeds meer bekend was geworden over “het concentreren van Defensie op grote locaties” werd begin december “bekendgemaakt” dat het departement inzake een nieuwe kazernelocatie in het midden van het land 4 mogelijke vestigingsplekken onderzocht, waarbij de voorlopige voorkeur uitging naar een ligging in Zeewolde, meer specifiek bij de brug bij Nijkerk.

In de betreffende Kamerbrief werd ook aangegeven dat Defensie in gesprek zou gaan met de provincie Flevoland en de gemeenten over de inpasbaarheid van de kazerne op deze locatie. Dat deze gesprekken vrijwel direct na (of wellicht zelfs voor) het openbaren van deze Kamerbrief tot stand zijn gekomen bleek wel uit de Nieuwjaarstoespraak van de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Flevoland, de heer Leen Verbeek. De CdK onthulde toen dat Defensie voornemens zou zijn om op de genoemde plek 7000 militairen te gaan huisvesten. Daarnaast zou de te bouwen kazerne ook plaats moeten bieden aan 1300 militairen in opleiding.

Perspectief is goed en duidelijkheid geven waar het kan, nog beter. Maar ik maak mij wel oprecht zorgen over de wijze waarop die duidelijkheid dan tot stand komt of zou moeten komen. Overigens goed om te lezen dat het college van Zeewolde in reactie op de Nieuwjaarstoespraak van Verbeek liet weten de belangen van de inwoners van Zeewolde in het algemeen en die van de direct betrokken inwoners in het bijzonder centraal te zullen stellen in de gesprekken met Defensie. Maar ik zou het nog mooier vinden als Defensie wat meer openheid naar het personeel zou geven en uit zou spreken dat het bij deze keuze (en vergelijkbare keuzes) het belang van Defensie in het algemeen en die van het personeel in het bijzonder centraal zou stellen.

Voor nu is dit wat het is en hopen we maar dat er in deze keuzes ook, of misschien wel juist, voor het personeel van Defensie perspectief en zoveel mogelijk duidelijkheid komt. Want dan kunnen mensen persoonlijke afwegingen maken op basis van dat perspectief. Niet alleen regeren is immers een kwestie van vooruitzien.