Voorwoord ACOM Journaal februari 2019

Last Updated on 21 februari 2019, 12:52 by

Er is al weer een maand voorbij en in die tijd was er geen moment dat Defensie niet op de een of andere manier in het nieuws was. Veelal was dat slecht of minder goed nieuws maar er waren ook wel wat zaken waardoor Defensie positief in het nieuws kwam.

Ik ga al die zaken natuurlijk niet opsommen maar wil wel twee zaken aanhalen in dit voorwoord. Zaken die mij in deze lange lijst aan mediamomenten, overigens om volstrekt andere redenen, zijn opgevallen en bijgebleven.

In de lijst met positievere elementen zou ik de uitrol van de F-35 in Amerika en de training van militairen met de MQ-9 Reaper willen benoemen. Deze F-35 is de eerste dit jaar van een batch van 8 toestellen en daarnaast krijgt de Luchtmacht de beschikking over 4 MQ-9 Reaper’s. De door Defensie bestelde (4) MQ-9 Reaper’s zullen naar verwachting volgend jaar geleverd worden en beide vliegtuigtypes zijn een voorbeeld van de vernieuwing die Defensie voor ogen heeft.

In dit geval twee zaken betreffende de Luchtmacht, maar uiteraard zijn er meer voorbeelden. Ruime aandacht van ons allen gaat uit naar de situatie rondom de arbeidsvoorwaarden maar laten we ook vooral niet vergeten dat ook op het gebied van infrastructuur, materieel en materiaal Defensie al jarenlang geteisterd is door de sloopkogel.

We moeten dus aanzienlijk investeren in het werven en behouden van personeel, maar ook blijven investeren in infrastructuur, materieel en materiaal. Niet alleen omdat het personeel van Defensie recht heeft op het best beschikbare materiaal maar ook omdat we als Defensie altijd het verschil willen en moeten blijven maken. En daarvoor is het best beschikbare materieel en materiaal benodigd. Maar, en dat benadruk ik hier dan ook nog maar eens, ook een defensieorganisatie die voldoende gevuld is met professioneel, goed opgeleid en optimaal getraind personeel.

Aan de andere kant van het nieuwsspectrum hebben we de discussie rondom de ‘burn pits’. Volgens de media zijn er honderden militairen die zich bij een jurist hebben gemeld met gezondheidsproblemen die wellicht veroorzaakt zouden kunnen zijn door burn pits. Ook in de Verengde Staten is veel aandacht voor gezondheidsproblemen die veroorzaakt (zouden kunnen) zijn door burn pits.


Of gezondheidsklachten daadwerkelijk veroorzaakt zijn door de ‘rook’ van de burnpits zal nog moeten worden vastgesteld. Een eerste indruk was toen (en is nog steeds) dat de rook die van burn pits afkwam nu niet bepaald overkwam als waterdamp. De gepubliceerde foto’s en filmfragmenten daarvan kennen we vermoedelijk allemaal wel.

In de vergadering van het Sector Overleg Defensie heb ik aan de staatssecretaris gevraagd om ons een brief te sturen met de stand van zaken aangaande de burn pits. Maar ik heb ook aangeboden om met Defensie “mee te gaan denken” in dit dossier.

Als militairen daadwerkelijk gezondheidsklachten hebben die veroorzaakt zijn door burn pits moet daar snel maar bovenal zorgvuldig een regeling voor komen. Ik wil iedereen dan ook oproepen om, ook als men zich al heeft aangemeld bij een meldpunt buiten Defensie, zich op te geven bij het meldpunt van Defensie maar ook bij uw bond. Indien u in het bezit bent van beeld- of filmmateriaal zouden we dat uiteraard ook graag van u willen ontvangen.

Laat een reactie achter