Voorwoord ACOM Journaal december 2021

Last Updated on 9 december 2021, 08:48 by

In mijn vorige voorwoord heb ik u gevraagd om vooral te laten weten wat u vond van “het maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” en velen van u hebben dat ook gedaan.

Zoals u elders in dit ACOM-Journaal kunt lezen was voor de CCOOP, waar de ACOM deel van uit maakt, de overgrote meerderheid “tegen” dit voorgelegde pakket. Aangezien ook bij de andere centrales de meerderheid tegen was is het niet tot een akkoord gekomen. Voor velen van u was de geboden structurele loonruimte veel te beperkt aangezien hiermee niet eens koopkrachtbehoud geboden werd terwijl Defensie toch echt de achterstand zou moeten wegnemen of verkleinen.

Dat men dan eenmalig € 1000 bruto zou krijgen doet precies wat er staat: het doet iets eenmaligs, en dat verbetert derhalve de inkomenspositie niet. Ook het gegeven dat bijvoorbeeld bij het Rijk een grotere structurele loonmutatie per 1 juli mogelijke bleek (al was dat gebaseerd op een iets langere looptijd) werd zeer negatief ontvangen, om nog maar niet te spreken over de VMG (Gemeentes) waar men een minimumloon van € 14 (bruto per uur) op tafel legt.

Denk u eens in wat dat zou doen met duizenden jonge militairen die voor een deel zelfs een toelage (militair specifiek) minimum (jeugd)loon moeten krijgen om het huidige minimum (jeugd)loon te behalen. En let wel militairen werken daarvoor nog steeds 38 uur, terwijl de “rest om ons heen” doorgaans 36 uur per week als standaard kent.

Ook mensen die aangeven wel in te stemmen met dit pakket gaven daarbij zelden aan dat het een goed pakket was. De boodschap was dan vaak dat ze er geen enkel vertrouwen in hebben dat Defensie met meer gaat komen. De BV Nederland heeft overal geld voor, maar blijkbaar niet voor het personeel van Defensie. De belangrijkste rode draad in de terugkoppelingen was dan ook dat er geen enkel respect en waardering blijkt uit het voornoemde pakket.

Wat mij echter het meeste stoorde was de communicatie van Defensie. Er werd direct weer gewezen naar de bonden en het feit dat de bonden (een deel van) het overleg met Defensie hebben opgeschort. Het overleg ligt volgens de minister inmiddels al een jaar stil omdat de bonden het overleg hebben opgeschort. Dat is volstrekt onjuist en zeer pretentieus. De ioREO’s vinden gewoon doorgang en zoals u weet is er ook gesproken in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er allerlei zaken afgestemd (en geformaliseerd) als het over onderwerpen ging of gaat waarvan Sociale Partners samen van mening waren dat die geen uitstel konden dulden.

Maar met name de pretentieuze insinuaties van de minister dat er hierdoor ook geen voortgang op andere onderwerpen, zoals het loongebouw, het nieuwe personeelsmodel en het nieuwe pensioenstelsel is, is dan ook iets waar wij direct afstand van nemen. Wij willen vandaag nog aan tafel om over deze onderwerpen te praten. Formeel, met verslaglegging, zodat u snel daarna kunt lezen hoe het echt zit. Dan hoeft u het immers niet te hebben van onjuiste en pretentieuze mails vanuit het Defensie-communicatie-commando die zijn “ondertekend” door de minister, de SG en de CDS.

Zeker als we spreken over het loongebouw en het nieuwe personeelsmodel, die hadden er beide immers in 2020 al moeten zijn, en dat was toch echt voordat we voor het laatst het overleg hebben opgeschort. Daar had dus ook het budget al voor “op tafel moeten liggen”. Naar onze mening is het dan ook echt Defensie die de boel in deze traineert en deze onderwerpen niet inhoudelijk wil bespreken. Als wij met voorstellen komen worden die terstond getorpedeerd. Volgens ons ligt de reden daarvoor in het gegeven dat ook dit (veel) arbeidsvoorwaardengeld vergt en hoewel dit al vanaf 2020 beschikbaar had moeten zijn, is inmiddels wel duidelijk dat deze financiële (en beleidsmatige) ruimte er nog steeds niet is.

Dus het wordt volgens mij echt tijd dat Defensie de bonden gaat zien als sociaal én partner. Ze hoeven ons dus maar uit te nodigen voor een formele vergadering aangaande loongebouw en het nieuwe personeelsmodel en we komen. Uiteraard dient dan wel vooraf duidelijk te zijn dat er voldoende financiële en beleidsmatige ruimte is om daadwerkelijk ergens te kunnen komen. Want naast de schandalige communicatie van Defensie is dat telkenmale het probleem: men heeft geen of onvoldoende beleidsmatige en financiële ruimte om daadwerkelijk de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel te verbeteren.

Voor nu wens ik u allen en uw dierbaren fijne feestdagen en alle goeds toe. Blijf gezond en blijf strijdbaar!