2018-11-23_Jan_Kropf_

Voorwoord ACOM Journaal maart 2023

Toen ik het vorige voorwoord schreef voor ACOM Journaal, was net de kogel door de kerk: er zouden tanks geleverd worden aan Oekraïne, en niet de minste. Zo zijn er o.a. Leopards (1 en 2) en Abrams toegezegd.

Inmiddels zijn de eerste Leopards in Oekraïne aangekomen maar ook in dat opzicht is de tijd de grootste vijand. Veel landen leveren materieel dat nog moet worden opgeknapt of inzetgereed gemaakt moet worden terwijl men sommige zaken nieuw besteld heeft en vervolgens wil gaan leveren. Dit laatste gold bijvoorbeeld ook voor de door de Verenigde Staten toegezegde Abrams.

Soms vraag ik mij oprecht af of de donorlanden Oekraïne de oorlog willen laten winnen of alleen maar niet wil laten verliezen. Zo ook het meest bekende “F-woord” in dat opzicht. Tegenwoordig lijkt het wel of het “F-woord” op de F-16 slaat. Er wordt al maanden over gespeculeerd maar er is nog steeds niets toegezegd in dat opzicht. Ik hoop van harte voor de wereld in het algemeen en Oekraïne in het bijzonder dat alles wel op zijn minst “just in time” ter plaatse komt en inzetbaar is.

Een ander woord wat steeds terugkomt is dienstplicht. Vanaf het moment dat de opkomstplicht is opgeschort is er bij tijd en wijle wel weer een politicus die het opschorten van de opkomstplicht wil terugdraaien en dat doet onder de noemer dienstplicht, - al dan niet in combinatie met een maatschappelijke dienstplicht.

Ditmaal, en dat is zeker niet voor het eerst, kwam het weer uit de hoek van het CDA bij monde van Wopke Hoekstra. Het zal wel weer verkiezingstijd zijn. Ongeacht de reden, geeft het terugdraaien van de opschorting van de opkomstplicht, vaak onjuist “het weer invoeren van de dienstplicht genoemd”, voldoende stof tot nadenken en is het een onderwerp waar veel over gediscussieerd wordt.

Wat mij betreft is die discussie eenvoudig af te ronden. Voor het ongedaan maken van de opschorting van de opkomstplicht is het nu, naar mijn als altijd bescheiden mening, niet het moment voor. Defensie heeft al te weinig instructeurs, onvoldoende materieel en materiaal, onvoldoende legering om de mensen te huisvesten. Het zou dan ook een serieuze aanpassing van de gehele organisatie vergen terwijl Defensie al in een serieuze transitie zit. Defensie moet immers na jaren van serieuze krimp weer in alle ernst gaan groeien. Een beroepsleger omvormen naar een leger met dienstplichtigen is echt geen sinecure. Daarnaast zou het buitengewoon veel geld gaan kosten.

Nadat luitenant-admiraal (LADM) Rob Bauer, de toenmalige CDS, enkele jaren terug aangaf dat de politiek zou moeten nadenken over het oplossen van (toekomstig) personeelstekort bij de krijgsmacht en het opnieuw activeren van de dienstplicht een van de mogelijkheden zou zijn, gaf de toenmalige minister van Defensie, Ank Bijleveld aan dit (net als de CDS overigens) geen aantrekkelijke optie te vinden.

Op Kamervragen van de PvdA werd aangegeven wat de kosten zouden zijn van het opnieuw (volledig) invoeren van de dienstplicht. De eenmalige kosten werden toentertijd geraamd op ca. € 15 miljard en de jaarlijkse kosten op ongeveer € 70 miljoen. Die bedragen zullen zeker niet lager geworden zijn.

De reden waarom LADM Bauer toentertijd de opmerking maakte is nog steeds valide. Het ging hem immers absoluut niet om het opnieuw activeren van de dienstplicht. Het was een oproep aan de politiek om na te denken over het oplossen van het (toekomstig) personeelstekort bij de krijgsmacht en dat probleem is volgens mij zeker niet kleiner geworden.

Uiteraard heb ik een aantal ideeën over wat zou kunnen helpen maar het is evident dat de krijgsmacht altijd relatief veel nieuwe militairen nodig zal hebben en bovendien personeel zal moeten behouden.

Het gaat dus zeker niet alleen om het verhogen van de instroom maar ook om het beperken van de uitstroom. Als de politiek daarover na gaat denken kunnen ze mij altijd bellen om bij een bak koffie van gedachten te wisselen. Maar wat mij betreft hoort het opnieuw activeren van de dienstplicht niet bij de voor de hand liggende opties.

Voor nu: blijf gezond en blijf veilig.

Voorwoord ACOM Journaal februari 2023

In vele opzichten is de oorlog in Oekraïne iets wat in meerdere perspectieven het nieuws bepaalt. En terecht, want wat een immens leed voor de inwoners van dat land in het algemeen en voor de militairen en hun familie in het bijzonder. Maar daar stopt het wereldwijde leed niet mee.

Turkije en Syrië zijn zwaar getroffen door een enorme aardbeving en ook daar is het leed niet te overzien. Ook daar vele doden en gewonden, ontwrichte gezinnen en een enorme ravage.

Voor de defensieorganisaties wereldwijd, en zeker voor die van Nederland, wordt elke dag weer bevestigd hoe triest we ervoor staan door de decennialange bezuinigingen. Als Nederland essentiële zaken wil doneren aan Oekraïne begint het eeuwige dilemma. We kunnen niet weggeven wat we decennialang hebben afgestoten en feitelijk kunnen we wat nog niet is afgestoten nagenoeg niet missen.

Hoe vaker we iets van het eigen nog in gebruik zijnde materieel en materiaal weggeven hoe erger het gemis. Dat zorgt er ook voor dat we als Nederland vaker zaken opkopen en dan doneren. Een voorbeeld hiervan: de gedoneerde tanks.

Nederland heeft al veelvuldig materieel, materiaal en munitie aan Oekraïne verstrekt en gaat nu dus samen met Duitsland en Denemarken ongeveer honderd Leopard 1-A5 tanks, reserveonderdelen en munitie kopen en leveren aan Kiev. Opvallend daarbij is dat het om tanks gaat die niet alleen “al wat ouder zijn” maar ook nog gereviseerd en gemoderniseerd moeten worden.

Wellicht kunnen er daarvan dit jaar slechts 20 tot 25 stuks geleverd worden aan Oekraïne, de rest volgt dan pas volgend jaar. Vooralsnog zullen de Leopard 2-6 tanks die Nederland van Duitsland least geen deel uitmaken van zendingen. Dit maakt weer eens duidelijk hoelang het duurt voor zwaar materieel beschikbaar komt. Het is naar mijn mening dan ook essentieel om, naast de schenkingen die Nederland terecht doet aan Oekraïne, met de grootst mogelijke urgentie bestellingen te plaatsen om de Nederlandse defensie te versterken. “Just in time” bestellingen plaatsen is allang geen optie meer. 

Ook de ramp in Turkije maakt dat weer eens duidelijk. Daar naartoe vertrekt, ongeveer op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, een Nederlandse C-130 (transportvliegtuig) met aan boord, naast de bemanning en ondersteuning, medische specialisten van het Centrum voor Mens en Luchtvaart. Een zeer belangrijke humanitaire ondersteuning in deze trieste situatie.

Goed dat Defensie deze ondersteuning stuurt om mensen medisch te kunnen evacueren. Maar wel zorgelijk als we beseffen dat we slechts 4 van deze C-130’s hebben bij Defensie, 2 uit de jaren ’90 en twee uit 1978 en 1984. Oude ‘strijders’ die al jaren op de nominatie staan om vervangen te worden en die dan ook vaker aan de grond staan dan dat ze inzetbaar zijn.

Op dit moment is dus slechts één toestel aangeboden voor humanitaire doeleinden, maar meer vliegen er dan ook niet. En toch heeft men het al jaren over de vervanging van deze militaire werkpaarden. Defensie heeft ooit bekend gemaakt dat ze vervangen zouden worden door toestellen van de Braziliaanse fabrikant Embraer (het type Embraer C-390 Millennium).

Defensie maakte in de zomer van 2022 bekend dat dit de vervanger zou worden en dat die toestellen vanaf 2026 geleverd zouden worden. Daarna volgden slechts veel geruchten en verhalen, maar of de vliegtuigen nu daadwerkelijk besteld zijn en of ze daadwerkelijk geleverd gaan worden (vanaf 2026) blijft vooralsnog in het vage. Dit zijn uiteraard maar enkele voorbeelden van zaken die aandacht verdienen maar het belangrijkste is dat er vaart gemaakt zal moeten worden bij het besluiten over en verwerven van heel veel (soorten) materieel en materiaal, in het belang van Defensie, het belang van Nederland en het belang van de wereldvrede. https://www.acom.nl/aj-2023/februari-4/