Bestuur en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021. Ons kantoor is op donderdag 24 december vanaf 15:30 uur gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2021

Bestuur en medewerkers wensen u een voorspoedig 2021

SOD over toekomstig militair pensioenstelsel

SOD over toekomstig militair pensioenstelsel

16 juli 2024, 09:22
Defensie en de bonden hebben op 9 juli 2024 een akkoord bereikt over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen op basis van de Wet toekomst pensioenen en over de wijze waarop daar naartoe wordt overgegaan. Naast de gezamenlijke voorlichtingen van Defensie en alle vakbonden die deelnemen in...
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie een feit

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie een feit

2 juli 2024, 17:00
Op 2 juli 2024 heeft Jan Kropf, voorzitter van de ACOM en CCOOP-sector Defensie, namens de CCOOP de uitkomst van de achterbanraadpleging aan de voorzitter van het SOD kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de leden van de ACOM en de CNV (Defensie) die gebruik hebben...
Dienstplicht, dienjaar, dienmodel: what’s in a name?

Dienstplicht, dienjaar, dienmodel: what’s in a name?

18 juni 2024, 09:29
De laatste jaren werd vanuit Defensie regelmatig gerept over zaken als een “schaalbare krijgsmacht”, het “schillenmodel” en het “dienjaar”. Hoewel wij (net als de meeste van de andere vakbonden) regelmatig hebben aangegeven daarover graag in gesprek te willen gaan is dat tot op heden niet formeel...
Gezamenlijke voorlichtingen bonden en Defensie

Gezamenlijke voorlichtingen bonden en Defensie

5 juni 2024, 01:50
De komende weken gaan bonden en Defensie samen het land in om u uitgebreid te informeren over het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025 - 2026. Er vinden zowel fysieke bijeenkomsten als een online bijeenkomst plaats. In het onderhandelaarsresultaat gaat het niet alleen over een salarisverhoging maar het bevat...
Onderhandelaarsresultaat AVW Defensie bereikt!

Onderhandelaarsresultaat AVW Defensie bereikt!

29 mei 2024, 12:00
ACOM-Leden kunnen niet meer stemmen! De laatste maanden hebben de sociale partners in de sector Defensie (vakbonden en de werkgever) zeer vertrouwelijk onderhandeld over een arbeidsvoorwaardenpakket voor het personeel van Defensie. Op 28 mei 2024 is er vervolgens in het Sector Overleg Defensie (SOD), onder voorzitterschap...

Front Title

Front Description