Bestuur en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021. Ons kantoor is op donderdag 24 december vanaf 15:30 uur gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2021

Bestuur en medewerkers wensen u een voorspoedig 2021

Troonrede 2023 van het demissionaire kabinet-Rutte IV

Troonrede 2023 van het demissionaire kabinet-Rutte IV

19 september 2023, 19:35
Aanpak armoede, toeslagenaffaire, aardbevingsschade, MH17 en ‘Oekraïne’ Ondanks zijn demissionaire status gaat het kabinet-Rutte IV daadkrachtig aan de slag bij de aanpak van “het armoedevraagstuk, het herstel voor de toeslagenouders, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, MH17 en de steun aan Oekraïne.” (broodtekst)Het kabinet treft...
Een Jurist belangenbehartiging is meer dan welkom

Een Jurist belangenbehartiging is meer dan welkom

7 september 2023, 10:48
De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) is een vakorganisatie aangesloten bij de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), gericht op het behartigen van belangen (op rechtspositioneel gebied) – in de ruimste zin van het woord – van haar leden. Het lidmaatschap van de ACOM...
Annelore Roelofs “nieuwe”  commandant KMar

Annelore Roelofs “nieuwe”  commandant KMar

29 augustus 2023, 14:18
Nadat eerder al berichten waren verschenen op de websites van zusterbonden en in de Telegraaf heeft nu ook Defensie gecommuniceerd: “Annelore Roelofs wordt per 1 september a.s. de nieuwe commandant van de KMar”. Voor de ACOM is dan ook nu het moment gekomen om daarop te...
Vaste aanstelling manschappen en korporaals

Vaste aanstelling manschappen en korporaals

29 augustus 2023, 13:26
De vaste aanstelling is per direct van toepassing voor manschappen en korporaals (en vergelijkbare standen en rangen) die FPS2 zijn en voor de overigen op het moment dat ze FPS2 bereiken of worden. Defensie geeft hen bij voldoende functioneren op dat moment (hebben of behalen FPS2)...
Bij het overlijden van prof. dr. emeritus Fred van Iersel (68)

Bij het overlijden van prof. dr. emeritus Fred van Iersel (68)

28 juli 2023, 08:53
‘O gij, die sneller schrijft dan God kan lezen’. Met deze loftuiting eerde de dichter Adriaan Roland Holst, indertijd de schrijver Simon Vestdijk. Hoewel hij het misschien godslasterlijk zou vinden, was deze dichterlijke ontboezeming zeer van toepassing op Fred van Iersel, - wellicht meer nog dan...

Front Title

Front Description