Bestuur en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021. Ons kantoor is op donderdag 24 december vanaf 15:30 uur gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2021

Bestuur en medewerkers wensen u een voorspoedig 2021

<strong data-lazy-src=

<strong>Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden bereikt</strong>

16 juni 2022, 13:20
Op 31 mei 2022 is in een speciale vergadering van het sectoroverleg Defensie (SOD) een onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie overeengekomen. Dit resultaat zal de komende tijd aan onze leden worden voorgelegd. Het gaat immers om hun belangen en uiteindelijk bepalen de leden van de...
Gezamenlijke bijeenkomsten bonden en Defensie <br data-lazy-src=

Gezamenlijke bijeenkomsten bonden en Defensie <br> Fysiek en online

10 juni 2022, 12:09
De komende weken gaan bonden en Defensie samen het land in om u uitgebreid te informeren over het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2021-2023. Er vinden zowel fysieke bijeenkomsten als online vragenuren plaats. Het onderhandelaarsresultaat gaat niet alleen over een salarisverhoging en een nieuw loongebouw voor militairen, maar bevat...
Defensienota 2022: <br data-lazy-src=

Defensienota 2022: <br> ‘Sterker Nederland, veiliger Europa. Investeren in een krachtige NAVO en EU’

2 juni 2022, 07:43
Toekomstbestendig, duurzaam, veilig, intensivering van de samenwerking en integratie binnen “de sterke bondgenootschappen” NAVO en EU. Kortom: (versneld) bouwen aan de krijgsmacht van de (nabije) toekomst waarvan de basis mede gevormd wordt door goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel: “Het hart van de organisatie”. In een notendop...
Voorlopig resultaat arbeidsvoorwaarden Defensie 

Voorlopig resultaat arbeidsvoorwaarden Defensie 

31 mei 2022, 16:00
Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel hebben vandaag een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt  voor de periode 2021 tot en met 2023. Afgesproken zijn salarisverhogingen met een totaaleffect van 8,5 procent over 3 jaar en een eenmalige uitkering van 1.750,- euro voor alle Defensiemedewerkers. Verder is er een nieuw...
SOD gepland op 31 mei

SOD gepland op 31 mei

20 mei 2022, 15:00
De arbeidsvoorwaardengesprekken tussen bonden en Defensie zijn nog in volle gang. Onderhandelaars hebben afgesproken om op 31 mei een formeel Sectoroverleg Defensie (SOD) te plannen waarin de bonden en de staatssecretaris van Defensie aan tafel zitten.  De komende weken tot aan het SOD op 31 mei...

Front Title

Front Description