Bestuur en medewerkers wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021. Ons kantoor is op donderdag 24 december vanaf 15:30 uur gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2021

Bestuur en medewerkers wensen u een voorspoedig 2021

Nieuwe bewindspersonen voor Defensie

Nieuwe bewindspersonen voor Defensie

2 januari 2022, 14:25
Enkele weken terug werd op basis van het coalitieakkoord al duidelijk dat Defensie er in de komende kabinetsperiode structureel € 3 Miljard per jaar bij gaat krijgen waarvan € 500 Miljoen voor het “moderniseren van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Overigens wordt er in de komende...
Tijdelijke regeling vaccinaties COVID-19 aangepast (Deel 8 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

Tijdelijke regeling vaccinaties COVID-19 aangepast (Deel 8 van COVID-19 vaccinaties en militairen)

24 december 2021, 08:43
In meerdere artikelen op de website hebben wij gepoogd u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de (al dan niet verplichte) vaccinaties tegen COVID-19. Op 5 maart jl. hebben we u geïnformeerd over het “voorstel” van Defensie voor een tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 voor...
Het coalitieakkoord en Defensie

Het coalitieakkoord en Defensie

16 december 2021, 10:47
De kogel is door de kerk. Op 15 december jl. kwam er duidelijkheid over het langverwachte “coalitieakkoord Rutte IV”. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwamen na een lange formatieperiode met het coalitieakkoord voor Rutte-IV. Met name de delen aangaande Defensie zijn voor ons uiteraard...
Uitkomst SOD 2 december en communicatie Defensie

Uitkomst SOD 2 december en communicatie Defensie

13 december 2021, 13:00
Op 2 december 2021 is in de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) duidelijk geworden dat alle centrales hebben aangegeven “tegen” het “maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” te zijn. Ook uit de poll die Defensie zelf onder de medewerkers heeft gehouden bleek dat...
Uitkomst SOD 2 december 2021

Uitkomst SOD 2 december 2021

2 december 2021, 17:00
Heden, 2 december 2021, is er een vergadering gehouden van het Sector Overleg Defensie  (SOD) waar de vertegenwoordigers van de vier centrales de uitkomst van de achterbanraadplegingen bekend hebben gemaakt. De CCOOP, waar de ACOM deel van uit maakt, heeft laten weten dat op basis van...

Front Title

Front Description