SOD over toekomstig militair pensioenstelsel

Defensie en de bonden hebben op 9 juli 2024 een akkoord bereikt over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen op basis van de Wet toekomst pensioenen en over de wijze waarop daar naartoe wordt overgegaan. Naast de gezamenlijke voorlichtingen van Defensie en alle vakbonden die deelnemen in het sectoroverleg Defensie, heeft de ACOM 2 voorlichting sessies…

Lees meer

Dienstplicht, dienjaar, dienmodel: what’s in a name?

De laatste jaren werd vanuit Defensie regelmatig gerept over zaken als een “schaalbare krijgsmacht”, het “schillenmodel” en het “dienjaar”. Hoewel wij (net als de meeste van de andere vakbonden) regelmatig hebben aangegeven daarover graag in gesprek te willen gaan is dat tot op heden niet formeel gebeurd. Rechtspositioneel is er derhalve in dit opzicht niets…

Lees meer