Stoorzender september 2019

Last Updated on 9 september 2019, 10:22 by

’t Is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel temperaturen tot 40 graden zijn toch wel veel, te veel, van het goede. Maar het geeft wel weer, wat er op arbeidsvoorwaardelijk gebied allemaal kan gebeuren.

Ondanks het feit dat op 30 juli de vertegenwoordigers van de centrales, na stemming onder de leden, hun handtekening konden zetten onder de overeenkomst met de werkgever, bleef de temperatuur, met name op de zogenaamde sociale media, toch ‘hot’ .

De Facebookgroep “Defensiepersoneel NU op 1” verzamelt een groep goeroes, die een aantal aspecten van het akkoord ‘bespreken’.

Laat mij er een paar noemen: sommige vergoedingen worden betaald met terugwerkende kracht; de vraag in de groep: krijgen we dan ook de ‘wettelijke rente’ , en dat de fiscale consequenties (bijzonder tarief) bij zulke uitbetalingen een voorschot zijn op het complete fiscale jaarinkomen is ook plots een onbekend gegeven.

Als de deelnemers in de groep zich eens de moeite zouden getroosten om eerst onderzoek te doen, alvorens met pek en veren te strooien… Navraag in Leusden leerde me dat ook de door de groepsleden gedane suggesties over het te vernieuwen loongebouw kennelijk niet verder komen dan de Facebookgroep…

Zijn de deelnemers dan geen leden van de bonden en waarom niet de suggesties op de enig juiste plaats ter discussie aangeboden? Jammer, dat zoveel inventiviteit en betrokkenheid niets oplevert voor de hele defensiepopulatie. Het goedkope selectief shoppen in de ‘loongebouwen’ van andere landen is wel erg doorzichtig…

Ik hoop oprecht, dat het binnen de ACOM tot een goede discussie zal komen over de in het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken vervolgstappen.

Het zal wel toeval zijn, maar mijn positivisme brengt me tot de gedachte dat een nieuwe commandant bij zowel Landmacht als Marechaussee tekenen zijn van een nieuwe realiteit bij Defensie. Het is aan deze chefs te laten zien dat het bijzonder deskundig zijn niet is voorbehouden aan BD’ers. Stuitend is het om vertrekkende chiefs (eindelijk) een goede beoordeling van de toestand van hun shop te horen geven….

Met Prinsjesdag in zicht zal in de Defensiestukken, die aan het parlement worden aangeboden, de (gewijzigde) richting van het kabinet met betrekking tot Defensie en dan met name het personeel duidelijk worden.

Let us hope for the best, en een front vormen, los van de snelle social media