Stoorzender oktober 2019

Last Updated on 4 november 2019, 10:47 by

De zomerperiode zit er weer op. Wind en regen bij lage temperaturen hebben hun plek weer ingenomen.
Mocht je denken of liever nog hopen dat de recesperiode aanleiding zou zijn tot veranderingen, dan kom je bedrogen uit.
Niets, of in ieder geval heel weinig is er veranderd: De koning hield op Prinsjesdag een jubelspeech namens het kabinet, iedereen gaat erop vooruit, de milieulobby weet zich gesterkt door een vonnis van de Raad van State over de stikstofuitstoot, en tegelijkertijd neemt de agressie in de maatschappij toe inclusief het doden van een advocaat. Via de achterdeur worden prijzen meer verhoogd dan het beloofde koopkrachtplaatje, en Nederland zit nog steeds vol met deskundigen, die op velerlei gebied het van harte met elkaar oneens zijn.
Hoewel… het besef wat leven in vrede is, is op dit moment na de vele (indrukwekkende en soms spectaculaire) herdenkingen van de landingen in Normandië, de Slag om de Schelde en ook de Operatie Market Garden, waarschijnlijk nog niet zo groot geweest als op dit moment.
Uit de stukken van Prinsjesdag bleek wel dat Defensie mag uitzien naar 51 miljoen euro extra. “Weer krijgt defensie meer”, werd en wordt hier en daar jaloers-nijdig opgemerkt. Afgezet tegen een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,5% (2020), is wat wij als Nederlandse bevolking kennelijk over hebben voor onze defensie, de verdediging en borging van onze zo geroemde democratische rechtstaat en vrijheid, een schijntje.
Sterker nog, we gaan er niet op vooruit maar we kachelen achteruit. En wij halen bij lange na niet de NAVO-norm van 2% van het BBP. Dit percentage zou in 2021 moeten zijn bereikt, zei minister-president Rutte een jaar geleden nog. Maar ja wie gelooft de PM deze dagen nog?
Wat de minister van Defensie (weet U nog: “Personeel op 1”) betreft; ook zij gaat door op het bekende (naar mijn mening) zwakke optreden: Zij slaagde er niet in om in de Troonrede iets vermeld te krijgen over de hoeders van onze vrijheid: De krijgsmacht, de collega’s die in binnen- en buitenland dag en nacht in de weer zijn.
Om nog maar te zwijgen over de problematieken die er bij Defensie spelen zoals de (numerieke) onder-vulling, de nog steeds onder de maat blijvende inzetbaarheid en de uitdagingen die het resultaat zijn van de recent overeengekomen arbeidsvoorwaarden.
Kortom: Ook na deze zomer zal er volop reden zijn om kritisch te reageren op wat ons ongetwijfeld in de toekomst te wachten staat.