Stoorzender mei 2019

Last Updated on 16 mei 2019, 13:45 by

Je zult maar “minister van Defensie” op je kaartje hebben staan… En nog wel van een welvarend koninkrijk in noordwest Europa, en eigenlijk geen enkel tastbare taak in je portefeuille hebben. Immers voor materieel is de staatssecretaris verantwoordelijk en diezelfde staatssecretaris heeft het voor het zeggen, waar het personele zaken betreft.

Dan zit er eigenlijk niets anders op dan je bezig houden, en ‘in het belang van je partij’ geen gekke dingen doen, die je in opspraak zouden kunnen brengen. Anders gezegd: zorgen voor veiligheid. Maar aan de veiligheid waar je ministerie echt voor bedoeld is, daar draag je niets merkbaars bij.

Dus…. je twittert wat over ‘Heel Holland bakt’, laat je je gaan als je clubje kampioen wordt van de Keukenkampioendivisie, en keuvelt er lekker op los op symposia, en andere ons-kent-ons-bijeenkomsten over gender-, en diversiteitsonderwerpen. En ondertussen staat je ministerie in brand….

Jazeker ik weet, dat er klauwen met geld aan Defensie wordt toegezegd, tot in de komende Voorjaarsnota toe. Wat voor mooie dingen je daar al niet voor kunt aanschaffen… De operationele commandanten staan te dansen voor de spiegel… Welk een ommekeer na de recente periode van bezuinigingen…

Helaas, die oogklep dragende massa kijkt alleen naar de eigen positie, er is een welvarend koninkrijk in noordwest Europa, maar die welvaart is er zeker niet voor tenminste een deel van de bevolking van dat koninkrijk….

Juist ja: de militairen. Nee niet de opperofficieren, maar de man/vrouw, die het echte werk doet. Na jaren op de nullijn en daarna minimale stapjes vooruit. Dan blijkt dat het gras bij de buren echt groener is geworden… Dus… die militair gaat toch echt naar de buren, en dus kunnen we dadelijk wel mooie schepen, vliegende tuigen en al dan niet gepantserde voertuigen op de defensieterreinen hebben, maar geen vrouwen/mannen, die met het onderhoud en de inzet daadwerkelijk voor de veiligheid zorg dragen.

En maar die ‘tandeloze’ minister napraten, dat “personeel op een” zou staan. Gelul (excusez le mot). Waar is het college van opperofficieren, dat de bewindsvrouw “uut Twente” eens uitdaagt om te leveren, door die staatssecretaris de personeelspoot af te nemen?

Het is voor hen met die prachtige ‘incompatibilité d’humeur’-regeling zonder enig risico, zo bij te dragen aan een kampioenentaart aan “HET PERSONEEL OP EEN”, want geld is er genoeg om naast het materieel ook het personeel een bij de tijd passend niveau 2019 te geven.