Stoorzender januari 2020

Last Updated on 13 januari 2020, 11:39 by

Al is 2020 nog maar nauwelijks begonnen, – mijn beste wensen voor een gezond jaar voor U en de door U geliefden -, en ik heb al weer voldoende stof om mijn ‘verbazing’ met U te delen.

Op Facebook lees ik de geweldige gedachten van enkelen over wat in het afgelopen jaar bekend is geworden als de “wijziging van het loongebouw”. Er wordt in de bijdragen verwezen naar hoe goed het wel niet is bij geallieerde strijdkrachten. Ja zelfs wordt verwezen naar wat de Amerikaanse collega’s wel niet zouden ontvangen…

Ja als men gelijk wil hebben is alles geoorloofd te kopiëren en onwelgevallige aspecten weg te laten of er in ieder geval te ‘vergeten’. Lekker selectief shoppen noem ik dat…

Nog erger evenwel is wat openbaar werd (nota bene gepost op Eerste Kerstdag 2019), namelijk dat “de Hoofddirectie Personeel van de Bestuursstaf gezamenlijk met vertegenwoordiging vanuit de Defensie Onderdelen begonnen is met het verkennen van de mogelijkheden van een nieuw beloningsstelsel (Loongebouw en Toelagen samen)“, en “dat leverde meerdere beelden op en daar hebben wij een aantal scenario’s op losgelaten. De uitkomsten daar weer van zijn weer terug op de tijdens de verkenning in de werkgroep ontstane beelden gelegd.”

Deze ‘goeroe’ werd naar mijn mening voor het karretje gespannen van een werkgever, die in het Georganiseerd Overleg, wat toch al jaren het enige forum voor onderhandelingen tussen werkgever en werknemer is, niet eens in staat is gebleken om ook maar iets van zijn gedachten op tafel te brengen, aangevoerd door een bewindspersoon, die tegenover de volksvertegenwoordiging (Tweede Kamer) staalhard staat te prediken,
dat e.e.a. budgetneutraal kan…

Hoe dat nieuwe loongebouw er op het in het recente AVW-akkoord afgesproken tijdstip zou moeten zijn, nu er al weer maanden verloren zijn gegaan is voor mij een vraag, en toont ogelijk de incompetentie, het gebrek aan gevoel voor urgentie en de onbetrouwbaarheid van de politiek verantwoordelijken, de HDP, en de Directeur Werkgeverszaken aan, en het kan niet anders dan dat er op korte termijn alleen maar een papiermaché hutje op de hei zal staan! Hoe mooi zou het zijn als de 3 andere centrales ook aan dit dode paard zouden trekken!

Och … als het militaire personeel blijft vertrekken, en de werving ook niet echt wil vlotten, kun je altijd nog functies van status veranderen; maak er burgerfuncties van, en huur via via inmiddels vertrokken (ontevreden) vertrekkers in als (schijn-) ZZP-ers. En dat je daarmee weer de Facebookknallers gek maakt is ook welhaast vanzelfsprekend….

Is het dan gek, dat ik me grote zorgen maak over Defensie en vooral het daarbij betrokken personeel. Van deze top van Defensie verwacht ik eigenlijk HELEMAAL niks!