Stoorzender januari 2019

Last Updated on 5 maart 2019, 12:10 by

Bij het begin van een nieuw jaar worden naar goede gewoonte wensen uitgewisseld en (goede) voornemens gemaakt. Laat ik dan ook beginnen U een voorspoedig, en vooral een gezond 2019 toe te wensen.

Het afgelopen jaar 2018 was een jaar, waar we snel een streep onder zouden willen zetten. Immers: in de maand december zagen we wel het dieptepunt door de juridische procedures aangespannen door de werknemers tegen de werkgever en het pensioenfonds.

Bepaaldelijk niet een teken van een rustig sociaal klimaat. Dat de rechter, die uitspraak deed in de zaak tegen de werkgever, kennelijk in de haast ‘enigszins’ onzorgvuldig te werk is gegaan, en naar mijn mening een uitspraak deed, die de werknemersklacht over de werkgever niet echt besprak, is een punt.

Maar het feit, dat de werkgever Defensie uit de uitspraak, met daarin (door de Landsadvocaat ingegeven) gedeeltelijk onvolledige citaten uit verslagen, zijn ‘gelijk’ meent te kunnen lezen is moeilijk te verteren. Deze attitude versterkt alleen maar de toch al aanwezige gevoelens van wantrouwen. Dat het de Centrales en de daarin georganiseerde bonden ernst is, blijkt gelukkig uit het ingestelde appel (zie ook: https://actiebijdefensie.nl/).

Wanneer in 2019 komt de werkgever Defensie eindelijk eens op het punt, dat het zijn loze woorden over het belang van het personeel waarmaakt? Misschien is het zelfs voor de topdames ten departemente eens waard om een grote schoonmaak, organisatorisch en personeel, te starten om eindelijk eens uit het huidige moeras in dit functiegebied te komen.