Stoorzender februari 2020

Last Updated on 10 februari 2020, 09:09 by

‘Dit is ook het leger!’


Het was de vraag wie nu precies de leiding had, toen minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie) met Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer in Noordwijk over de dansvloer zwierde. Als een tweepersoons krijgsmacht walsten zij lachend rond, nadat de debutanten het Wiener Ball hadden geopend in Huis ter Duin.


Dit citaat uit de Telegraaf van 4 februari is een bewijs voor wat ik al enkele keren heb geschreven; er is een totale mismatch met de realiteit. De minister blinkt uit op minder serieuze en vooral niet de defensie-kerntaken betreffende activiteiten, terwijl de CDS ook niet van positieve impulsen voor Defensie kan worden beschuldigd.


Waar is deze minister toch in belangrijke (binnenlandse) zaken? Nergens toch… Neem als voorbeelden het werkgeversgedrag in het Sector- Overleg Defensie (SOD), waar recent nog over het in de arbeidsvoorwaarden (gedachte) akkoord werd gesteggeld over allerlei zaken daarin die betrekking hebben op pensioenen en zelfs door de werkgever de positie van UKW-ers in het Arbeidsvoorwaardenakoord inventief werd gewijzigd ten opzichte van de jaren geldende positie.

Ik concludeer, dat er een pakket Arbeidsvoorwaarden werd overeengekomen, maar dat de prijskaart kennelijk niet wordt geaccepteerd. En dus is de ultiem politiek-verantwoordelijke zoals zo vaak oorverdovend stil, want het gaat naar mijn mening kennelijk boven haar ‘pet’, en laat ze de staatssecretaris en ambtenaren bij de HDP maar aanklooien… Niet even out of the box treden en kracht tonen, nee CDA-stil zijn.

Zoals van deze minister ook niets zal worden gehoord over het door een inmiddels versteend CDA-coryfee Hillen bedachte verplaatsen van de mariniers naar Zeeland, waar toevallig ook nog eens CDA-ster Karla Peijs Commissaris van de Koningin was in 1992…

Het lijkt erop, dat op dit zéér hoge niveau het woord ‘samenwerken’ besmet is. Misschien zou het eens kijken naar de videoclip van de Commandant Landstrijdkrachten in de ‘Landmacht 01’ een eye opener kunnen zijn. Samenwerken om te komen tot een win-win situatie. Nu is het beeld dat door deze Defensietop wordt gecreëerd er een van feesten, vliegenafvangerij en superioriteitsgevoel, waar geen enkele positieve uitstraling naar de organisatie en de daarin werkzame personeelsleden in te ontdekken is.

Toen ik jonger was dan ik nu ben, was het gebruikelijk op dansles te gaan… de Weense wals leverde toen nogal eens een ongemakkelijk gevoel op, iets waaraan het gedrag van de hierboven genoemde hoogwaardigheidsbekleders mij anno 2020 herinnert, en me doet uitzien naar verkiezingen van 2021 (of zoveel eerder als mogelijk). Dan komen er mogelijk meer veelbelovende debutanten op het defensie-parket…