Stoorzender april 2019

Last Updated on 8 april 2019, 09:29 by

Heeft U de laatste Nieuwsbrief van onze ACOM ook gezien en gelezen? Mijn reactie hierop wil ik U wel vertellen: het zal nog wel een tijd duren voor een arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen zal worden.

Zoals U misschien weet, houd ik wel van een beeldspraak. In de huidige situatie zie ik twee kruiwagens, – een met werkgever(s) en een met werknemersvertegenwoordigers – die gevuld met springende kikkers lijnrecht tegenover elkaar staan. En tussen die kruiwagens kom ik geen (bewinds-)persoon tegen, die als een politieagent, de kikkers in een kruiwagen schudt, en ze dan ook nog tot bedaren brengt.

Bij mij komt de vraag op, welk doel hebben de kikkers voor ogen? Is er niet een partij, die tot het inzicht komt, dat enerzijds de deur bij Defensie open staat en er een steeds verdergaande uitstroom plaatsvindt van militair personeel, en dat anderzijds de gestelde eisen voor het merendeel van het georganiseerde personeel acceptabel moeten zijn, en er niet alleen naar de belangen van de eigen achterban moet worden gekeken?

Overlegtafel: toon eindelijk eens Uw gevoel dat U verantwoordelijk bent voor de organisatie en het personeel op de werkvloer, en handel daar ook naar. Geen halve of hele onwaarheden in blogs, en ook geen onhaalbare eisen. Er rest ons derhalve niets meer of minder dan hoop op een spoedig onderhandelaarsresultaat/akkoord! Kikkers in beide kruiwagens, toon Uw verstand!!

Op dit moment constateer ik slechts, dat na de laatste opschorting van het overleg, en ondanks het gepredikte respect, bijvoorbeeld uit het verslag van de SOD-vergaderingen van 31 januari en 12 maart, de verzuring nog bij lange na niet uit de lucht is, en er inhoudelijk, ook door het ontbreken van enig signaal vanuit de werkgever, nog geen enkele stap gezet is, die op korte termijn uitzicht biedt op een onderhandelaarsresultaat laat staan een akkoord.

En toch… Van alle kanten klotst het geld tegen de plinten op. Er wordt geïnvesteerd dat het een lieve lust is. Er wordt gereorganiseerd alsof alles opnieuw moet worden uitgevonden. Uitbreidingen van de organisatie blijken anno 2019 zelfs mogelijk. Het vervelende is alleen… Een vullingsgraad van militair personeel rond de 80%… Ja dat die van het burgerpersoneel op >100% ligt is mooi, maar daar vul je geen operationele eenheden mee, en voer je taken in den vreemde niet uit…

Is het niet zo langzamerhand tijd dat de verantwoordelijken jegens de Nederlandse bevolking, d.w.z. minister en staatssecretaris, hun verantwoordelijkheid nemen en daadwerkelijk het personeel van Defensie op de eerste plaats zetten.

LET US HAVE HOPE…