September 2020

Last Updated on 4 september 2020, 13:27 by

Presentator, theatermaker en schrijver Arjen Lubach gaat stoppen met zijn succesprogramma Zondag met Lubach (ZML). Dat kondigt hij aan in zijn boek ’Stoorzender’, dat woensdag verschijnt. Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat Lubach op het hoogtepunt met het programma wil stoppen. (Telegraaf, 19 augustus 2020). Als je dit leest als langjarig scribent streelt je dat en heb je heimelijk de hoop, dat deze boektitel zijn ontstaan te danken heeft aan mijn geschrijf.

De vakantieperiode zit er voor het merendeel van ons weer op. Een periode om te ontspannen maar ook een gelegenheid om met wat afstand de maat te nemen van “Defensie”.

In de eerste plaats het Haagse Plein; Hier treffen we een (politieke) leiding aan, niet gehinderd door een duidelijke militaire knowhow, of die zou moeten komen van de weinig op de voorgrond tredende Commandant der Strijdkrachten (CDS).

Deze CDS werd recent op de website van Defensie, toen duidelijk werd, dat hij na zijn FLO-leeftijd, in de race was voor de functie van voorzitter van het NAVO-Militair Comité nog beschreven als “Ook zijn stijl van leidinggeven viel op. Die is transparant, to the point, met functionele humor en resultaatgericht. Hij communiceert duidelijk en legt verantwoordelijkheden op de juiste plek.”

Wie al die kwaliteiten ontdekt heeft moge het zeggen… Dat er op het Plein ook nog een Secretaris-Generaal aanwezig is die de grenzen van het beperken van de vrijheid tot het uiten van een mening door defensiepersoneel opzoekt kan niet anders dan verklaard worden dan dat deze mevrouw echt niet weet om te gaan met een ‘mensen-organisatie’ .

Waar iedereen op zit te wachten, en telkenmale, laatstelijk nog met COVID als alibi, maar wordt doorgeschoven is de zogenaamde ’toekomstvisie’. Hoe raar zou het zijn om dan te moeten lezen, dat Nederland op alle geweldsniveaus de vrede in de wereld kan helpen bewaren. Ja eventjes misschien weten we met zijn allen want meer spullen en met name personeel hebben we niet. Kortom: Van het Plein kwam in de laatste tijd niks en er is ook weinig goeds te verwachten….

Ten tweede is het hele cohort opperofficieren, de enige categorie waarbij geen vacatures bestaan… Commandanten van operationele commando’s blijven juichende verhalen publiceren; Is het niet over een nieuw ‘speeltje’ dan is het wel over wéér een reorganisatie. Zelfs worden zonder schroom nieuwe eenheden uit de hoge hoed getoverd, zoals ‘het oprichten van een vierde vuursteunbatterij (minus) met Pantserhouwitzers (MR-16)’ met alle toeters en bellen, die daar bij horen. Gaat CLAS het blik ‘vacatures’ nog verder opentrekken?

Wie van al die medeplichtige opperofficieren toont nou eens de ballen om aan te geven, dat de huidige staat van de krijgsmacht deplorabel is? Ik pleit ervoor Nederland – Naïefland – wakker te schudden. Wat mooi zou het zijn als een paar generaals die van wanten weten eens de waarheid, en niets dan de waarheid vertellen. En bereid zijn gebruik te maken van de voor hen geldende regeling als het leidt tot ontslag. Neem eens een voorbeeld aan Generaal Arie van der Vlis (1940-2020), die wel in 1994 zijn functie neerlegde, omdat hij zich niet kon verenigen met de toenmalige politieke situatie rond Defensie (i.c. het regeerakkoord van Paars I).

Wat ik maar wil zeggen: Petje af voor U op de werkvloer, – de werkvloer die voor velen in de topfuncties oh zo onbekend lijkt te zijn.