Mexicaanse Hond november 2022

Last Updated on 4 november 2022, 12:59 by

Het is hier al vaker betoogd: we leven in een tijdsgewricht van de schemerfase waarin de democratie wereldwijd verkeert; het voorportaal van de uiteindelijk eclips (?!). Gelukkig lukt het de autocraten/ dictators (in spe) nog niet overal zonder slag of stoot de democratie hardhandig terzijde te schuiven.

Maar daar heeft de wannabe autocraat/dictator het volgende op gevonden: roeptoeter bij voorbaat dat je bij verlies de uitkomst van de verkiezingen niet accepteert omdat het kiessysteem niet deugt en er gefraudeerd is. Voer en een buitenkansje voor de blinde navolgers, zeloten en nuttige idioten (zoals Lenin ze noemde) onder de intelligentsia c.q. de ‘ingenieurs van de ziel’ (dixit Stalin), om alsnog te proberen desnoods gewapenderhand de democratisch verslagen autocraat aan de macht te brengen.

Het is het, evenals de Japanse duizendknoop, alom voortwoekerende ‘klerkenverraad’ dat de Franse filosoof-schrijver Julien Benda alreeds in de jaren ’20 van de vorige eeuw aan de kaak stelde in zijn belangwekkende boek ‘Het verraad van de intellectuelen’ (La Trahison des clercs). Intellectuelen die, vaak om bij het eventueel ‘winnende kamp’ te horen of om andere redenen, met het verstand op nul, lijkt het wel, luidruchtig kiezen voor de antidemocratische krachten.

Ik moet steeds vaker denken aan onze (actieve) veteranen die, uitgezonden door parlement en regering, zich in alle mogelijke uithoeken van deze aardkloot, inzetten om er vrede en veiligheid te brengen. ‘No can do’ is daarbij volstrekt niet aan de orde; sterker nog onze uitgezonden collega’s hebben er hun leven voor veil, zoals het plechtig en uit vroeger tijden heet.

Ze staan, varen, vliegen aan de (bedreigde) EU-NAVO buitengrenzen en vormen onze ultieme beschermingswal: ‘not on my watch’. Of ze leveren een bijdrage aan het welslagen van NAVO-oefening Falcon Autumn die op het moment van schrijven gaande is. Voor veiligheid en vrede; opdat wij onze vrije way of life kunnen behouden en voortzetten. Hoe moet het die (actieve) veteranen te moede zijn te zien dat hun moedige efforts in tal van gevallen in missiegebieden en dichter bij huis, toch niet dat ene kiezelsteentje in de rivierbedding hebben verlegd om de woeste stroom een enigszins vrediger, veiliger wending te geven?

Vrediger en veiliger in het Avondland waar we onbekommerd en welbewust oliedomme beslissingen nemen. Dumm, heet dat bij de oosterburen. Staat er nu werkelijk geen maat op onze naïviteit? De naïviteit die het Westen, inzonderheid West-Europa, uitstraalt is verbijsterend op het onpasselijke af. China koopt, geïnviteerd door kanselier Olaf Scholz, – Xi Jinping annex Poetin Liebhaber -, een kwart van Hamburgs wereldhaven op. Bijna iedereen in de Bondsregering is tegen maar Scholz, inzake Oekraïne toch niet de meest daadkrachtige westerse regeringsleider, drukt zijn wil door. Xi Jinping (‘Chine c’est moi’) bezit nu in Europa: havens (in NAVO-land Griekenland de volledige haven van Piraeus), (financiële en andere) belangen in tal van andere Europese havensteden waaronder Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen (maar meer nog in de ‘weke onderbuik’ (Spanje, Portugal, Italië, Griekenland) van de EU); cruciale IT-infrastructuur (HUAWEI) en nog zoveel meer[1]. Nog afgezien van onze nog altijd toenemende afhankelijkheid van China als de ‘fabriek’, de sweatshop van de wereld. En zo vreet het klerkenverraad verder de fundamenten aan van het ooit zo solide bastion ‘Europa’ met zijn door de Verlichting doordesemde waarden en normen.

“Als we over een paar jaar terugkijken en ons afvragen hoe het kon gebeuren dat Duitsland zich uitleverde aan China, moet het duidelijk zijn dat de bondskanselier die beslissing in zijn eentje heeft genomen”, oordeelde het weekblad Der Spiegel.

Tot slot. Kent u de spannende televisieserie ‘V’ nog, uit de jaren tachtig (https://cutt.ly/0NUrKXD)? Met die meedogenloze Diana, opperreptiel, (subliem vertolkt door de ravissante actrice Jane Badler) die als noenmaal marmotten, ratten als chihuahua’s zo groot alsook ander faunatisch ongerief, weg schrokte. Ja, dat was traumatisch schrikken. Maar nu weten we met parlementaire zekerheid te melden dat de reptielen onder ons zijn.

Eh… niet die ene schichtige hagedis in uw tuin maar de duistere wereldheersers, de Illuminati, waar wij hier overigens al melding van maakten. Nu is het officieel bevestigd: een op publiciteit belust Kamerlid verhaalde daar, als zelfverklaarde samenzweringstheoreticus, onomwonden over. Op de Amerikaanse conspiracy theories kwelbuis, dat wel. In het land dat zonder ophouden beweert God aan zijn zijde te hebben en waar de samenzweringstheorieën uitbundig groeien en bloeien, kijkt men immers niet meer op van dit soort ontboezemingen.

Frank ‘Ol’ Blue Eyes’ Sinatra parafraserend: The world we knew is over! (https://cutt.ly/RNUj5Rj)


[1] Zie o.a. van Rob de Wijk: ‘De nieuwe wereldorde; ‘De slag om Europa’