Persona 8 en 9

Last Updated on 28 oktober 2021, 16:00 by Jan Kropf

Samira heeft een voltijds aanstelling en is de hele week binnen gelegerd. Zij reist derhalve eenmaal per week.

De vergoeding blijft netto gelijk en er is geen sprake van uitruil omdat de vergoeding fiscaal bovenmatig is.

Emma heeft ook een voltijdsaanstelling maar werkt één dag in de week thuis en zou volgens dit voorbeeld tweemaal per week een retourtje reizen over maar liefst 210 kilometer (enkele reis). Dit wekt de suggestie dat Emma een tegemoetkoming krijgt voor twee retourtjes per week: dit is absoluut niet het geval. De tegemoetkoming van Defensie is hetzelfde als wanneer men maar één retourtje zou “invullen”. De opmerking dat voor alle kilometers 16,5 of 17,5 €ct vergoed wordt is hier dan ook niet juist!

Het verschil zit hem in de uitruil. De tegemoetkoming voor het eerste retourtje laat immers maar € 35,21 over voor uitruil, voor het tweede retourtje krijgt men in het geheel geen tegemoetkoming en daardoor is de uitruil daarvoor maximaal. En uiteraard ook het voordeel voor de werkgever i.v.m. de teruglopende werkgeverslasten.

Voor de duidelijkheid, uitgaande van de gegevens bij Samira zou zij een maximale onbelaste tegemoetkoming woon-werk-verkeer van €127,40 mogen krijgen en is de nieuwe vergoeding nog steeds fiscaal bovenmatig (lasten komen voor rekening werkgever).

Emma zou op basis van één retourtje maximaal €284,62 mogen krijgen en op basis van twee retourtjes maximaal €569,24.