Persona 5

Last Updated on 28 oktober 2021, 15:58 by Jan Kropf

Ook voor Willem zijn er enkele zaken die verduidelijkt kunnen worden. In dit geval, is er sprake van een afstand groter dan 75 kilometer. Dan is de werkgever zelfs verplicht om na te rekenen wat de daadwerkelijke woon-werk-verkeer-kilometers er gereisd is en dient daar zelfs de vergoeding op te worden gecorrigeerd.

Ook hier hoort bij het eerlijke verhaal ook wat Defensie Willem onbelast mag vergoeden: dat is maximaal €108,43 per maand. Omdat Willem meer dan 40% van de werkdagen niet reist maar thuiswerkt mag de tegemoetkoming woon-werk-verkeer voor die thuiswerkdagen niet doorlopen. Uiteraard mag dan op die dagen juist wel tegemoetkoming worden toegekend voor de kosten van thuiswerken.