MEER NIEUWS...

Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensie gaan van start!

De samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de Sector Defensie (SCO = vakbonden van Defensiepersoneel) hebben vandaag een gezamenlijke inzetbrief aan de Minister van Defensie aangeboden. Met deze gezamenlijke inzetbrief van de vakbonden kunnen, samen met...
Lees meer about Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensie gaan van start!

Rechtspositie van reservisten.

In het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord is o.a. overeengekomen dat (op basis van exit onderzoeken en de kenmerken in de arbeidsmarkt er stappen zouden worden gezet om: Reservisten, als schaalbare capaciteit, integraal onderdeel te maken van het...
Lees meer about Rechtspositie van reservisten.

Training vergadertechnieken voor ACOM kaderleden

De ACOM hecht groot belang aan het functioneren en ondersteunen van zijn kaderleden. Met kaderleden bedoelen we leden van medezeggenschapsorganen, (regio)bestuursleden en vrijwilligers in de ruimste zin des woord. Het ondersteunen en begeleiden van onze...
Lees meer about Training vergadertechnieken voor ACOM kaderleden

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.