MEER NIEUWS...

Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden- overleg sector Defensie

De ACOM heeft, net als haar zusterorganisatie CNV publieke zaak, op allerlei manieren bezien wat er nodig is om tot een arbeidsvoorwaarden-onderhandelingsresultaat te komen waar de achterban “ja” tegen kan zeggen. Want het belangrijkste bent...
Lees meer about Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden- overleg sector Defensie

Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is van start gegaan

Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is afgesproken om een Begeleidingscommissie in het leven te roepen waarin zowel Defensie als bonden zitting hebben. De commissie heeft, naast een voorzitter (met stem) en een secretaris (zonder...
Lees meer about Begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is van start gegaan

(Defensie)meldpunt burnpits

Defensie heeft vanaf vandaag een meldpunt voor (oud-)Defensiepersoneel dat is blootgesteld aan de uitstoot van burnpits. Bent u blootgesteld aan burnpits en heeft u gezondheidsklachten? Meldt u dan bij het meldpunt van Defensie maar geef...
Lees meer about (Defensie)meldpunt burnpits

Meld je nu aan voor de ACOM Nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.